Gå direkt till innehåll

Ämnen: Undersökningar, rapporter

Familjer får hjälp av Rädda Barnen i Rumänien, på gränsen till Ukraina. Foto: Mihaela Oprisan / Save The Children

Ny undersökning: starkt stöd för bistånd – trots det går partier till val på minskat bistånd

Det finns ett brett stöd för bistånd bland svenska väljare, det visar en ny undersökning som Kantar Public gjort på uppdrag av Rädda Barnen. Trots det har regeringen i vårbudgeten redan skurit ner på biståndet med närmare en femtedel och andra partier går till val på att skära ner ännu mer. Rädda Barnen uppmanar dem att tänka om och istället värna biståndet under kommande mandatperiod.

Nya siffror från Rädda Barnen: skillnad i barnfattigdom mellan inrikes- och utrikesfödda i Sverige är störst i EU

Nya siffror från Rädda Barnen: skillnad i barnfattigdom mellan inrikes- och utrikesfödda i Sverige är störst i EU

I dag släpper Rädda Barnen en rapport som jämför barnfattigdom i Europa. Sverige sticker ut på flera olika sätt. Vi har störst skillnad i barnfattigdom mellan inrikes- och utrikesfödda barn i Sverige av alla EU-länder. Vi ser också att det procentuellt är större risk att växa upp i barnfattigdom i Sverige jämfört med våra nordiska grannländer.

Ainkamiye, 15 år, som blivit bortförd och bortgift i Demokratiska republiken Kongo

Internationella flickdagen: Barnäktenskap dödar fler än 60 flickor per dag

Nya siffror från Rädda Barnen visar att fler än 22 000 flickor dör varje år av graviditet och förlossning till följd av barnäktenskap. Nästan hälften av dödsfallet sker i väst- och Centralafrika. – Att föda barn är den absolut största dödsorsaken hos tonårsflickor. Hälsorisken av att barn föder barn får inte ignoreras eller bortprioriteras, säger Helena Thybell, generalsekreterare på Rädda Barnen.

Starka vittnesmål från barn i hedersrelaterat våld och förtryck under pandemin

Starka vittnesmål från barn i hedersrelaterat våld och förtryck under pandemin

Allt fler barn och unga som hör av sig till vår stödchatt för hedersrelaterat våld och förtryck pratar om våld, bortgifte och den isolering som pandemin har tillfört. I vår nya rapport ”Allt jag inte får göra” delar vi unika vittnesmål från ungdomar under pandemin. – Pappa satte upp en hasp utanför min dörr. Så nu kan jag inte lämna rummet utan att någon öppnar för mig, säger Alice.

Adriana, som egentligen heter något annat, har flytt från Venezuela till Colombia. Adriana har inte blivit intervjuad i rapporten. Fotograf: Mats Lignell.

Stor studie från tre världsdelar: flickor på flykt en särskilt utsatt grupp utan stöd och skydd

Ingen flicka eller flykt är den andre lik. Förutsättningar och berättelser skiljer sig åt, men alla flickor på flykt lever i en extra stor utsatthet men vågar trots det att lämna våld, hunger och brist på utbildning med stor målmedvetenhet. Tyvärr finns det få studier om flickor på flykt och därför släpper Rädda Barnen nu fyra omfattande rapporter och en podcast från tre olika världsdelar.

Sunita*, giftes bort när hon var 12 år. Här har hon ritat hur hennes liv ser ut nu.

Ytterligare en halv miljon flickor riskerar barnäktenskap under 2020 på grund av pandemin

Pandemin har påverkat flickor i stor utsträckning. En ny rapport från Rädda Barnen visar att upp till en miljon flickor riskerar att bli gravida 2020, samtidigt som mödradödlighet är den vanligaste dödsorsaken för flickor mellan 15 och 19 år. Ytterligare en halv miljon flickor riskerar att utsättas för barnäktenskap, vilket kan leda till fler tonårsgraviditeter och avhopp från skolan.

Den största ökningen av barnfattigdom är i Europa och Asien

Stor ökning av barnfattigdom i Europa – barn i Rumänien riskerar att drabbas hårt

Enligt siffror från Rädda Barnen och Unicef riskerar barnfattigdomen att öka med 86 miljoner. Länder i Europa och Centralasien står för den största ökningen. Ett av de länder som är särskilt drabbade är Rumänien, redan innan pandemin levde barnen i stor ekonomisk utsatthet. Enligt Rädda Barnens undersökning finns en oro för familjers ekonomiska situation och hur barn ska klara skolan.

Ny rapport från Rädda Barnen: Papperslösa barns rättigheter ignoreras

Svenska myndigheters bristande kunskaper om papperslösa barns rättigheter gör barnens tillvaro onödigt svår. Hur barnen mår hänger tätt samman med hur pass normalt de tillåts leva. Det framkommer i Rädda Barnens nya rapport Jag vill bara landa! om barn som lever papperslösa i Sverige.

Utan papper-projektet har haft kontakt med 470 barn som lever i Sverige som papperslösa. Genom fallbeskrivn

Visa mer

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.