Gå direkt till innehåll
Den extrema fattigdomen kan utrotas inom 20 år

Pressmeddelande -

Den extrema fattigdomen kan utrotas inom 20 år

Rädda Barnen presenterar som första organisation förslag på nya utvecklingsmål för 2030. I rapporten Ending Poverty in Our Generation  beskrivs hur den extrema fattigdomen, där man lever på under 1,25 dollar per dag, kan utrotas till 2030.  För första gången i historien är det möjligt att tänka sig en framtid där den extrema fattigdomen är utrotad, inget barn dör av sjukdomar som går att förebygga och allt fler barn skyddas mot våld och övergrepp.

– Det är ambitiösa och högt ställda mål, men om världssamfundet systematiskt fokuserar på de grupper som är svårast att nå kan vi bli generationen som utrotar den extrema fattigdomen, säger Elisabeth Dahlin, generalsekreterare på Rädda Barnen.

Framstegen för FN:s åtta millenniemål från 2000 varierar stort; vissa ligger utom räckhåll och andra har redan uppnåtts. 600 miljoner människor har lyfts ur fattigdom och 56 miljoner fler barn har satts i skolbänken. Men millenniemålen utelämnade den  inverkan som våld har på människors liv och Rädda Barnen menar att barns rätt att skyddas från våld och övergrepp måste ha en central del i kommande utvecklingsmål. Idag utsätts årligen 150 miljoner flickor och 73 miljoner pojkar för sexuella övergrepp. Endast 33 länder har lagstiftning mot aga och över en miljard barn lever i länder drabbade av krig och konflikter.

– Ett hungrigt barn har svårare att lära sig i skolan, likaså ett barn som utsätts för våld och övergrepp. Allt hänger ihop, och det viktigt att världssamfundet tänker in alla delar och arbetar sektorsöverskridande. Det är dags att höja ribban för att inkludera de barn som är mest marginaliserade, säger Elisabeth Dahlin.

Rädda Barnens rapport Born Equal  från 2012 visade att stor ojämlikhet inom ett land  kan ha ödesdigra konsekvenser för barns utveckling och välmående. Att minska ojämlikheten, mellan och  inom  länder, kommer att vara en av de största utmaningarna för att utrota den extrema fattigdomen. Annars kommer de mest utsatta barnen och de som är svårast att nå att hamna utanför.

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.