Gå direkt till innehåll
Livet är inte sig likt för barnen– många saknar mor- och farföräldrar

Pressmeddelande -

Livet är inte sig likt för barnen– många saknar mor- och farföräldrar

Rädda Barnen har frågat 500 barn födda mellan 2007-2012 hur deras liv påverkats av pandemin. En stor majoritet säger att livet är annorlunda nu, framförallt yngre barn tycker att livet inte är sig likt. De allra flesta barn tycker att det sämsta med corona är att de inte får träffa mor- och farföräldrar och de längtar till att få träffa dem igen.

Vi har frågat barn runtom i Sverige hur deras liv har påverkats av pandemin. En stor majoritet, 72%, tycker att livet är annorlunda. Barn tillbringar mer tid hemma, träffar sina kompisar i mindre utsträckning och har inställda fritidsaktiviteter. De flesta tycker att det här är jobbigt (51%) och en del känner sig oroliga (25%).

Av de barn vi frågade svarade 62 procent att det sämsta med corona är att man inte får träffa mor- och farföräldrar och att de ser mest fram emot är att få träffa släkt igen (62%). Det vanligaste svaret på frågan vad som är bäst med corona var ”Det finns inget som är bra med corona” (35%).

Många barn upplever att vuxenvärlden struntar i hur barn har upplevt pandemin och önskar att vuxna lyssnar mer på barn. Nedan är ett urval av de tankar och åsikter som barn delade med sig av:

”Begränsa aktiviteter för barn så lite som möjligt utan att det ska bli osäkert såklart. Viktigt med rörelse för oss.”

”Att alla ska ha munskydd och hålla avstånd från varandra. Jag känner mig rädd för människor som inte har munskydd på sig.”

”Bry sig mer om oss barn, det känns som om ni struntar i oss barn när vi måste gå i skolan som vanligt, inga har munskydd och nu har alla mina fyra lärare fått Corona så vi är säkert flera elever k klassen som kommer bli sjuka med”

”Göra så att mamma och pappa får pengar, fast dom inte får jobba kvar. Går inte vänta flera månader på att få pengar.. Göra sjukvården bättre så att dom sjuka får snabbare hjälp”

”Skolan ska vara öppen, vart ska annars alla barn som mår dåligt få mat?”

I takt med att allt fler grundskolor delvis stänger är det viktigt att lyssna på barn. I enkäten framgår det att 2 av 5 barn inte har det de behöver hemma för att klara skolarbetet och må bra. 1 av 10 av dessa barn har inte lunch eller mellanmål hemma, vilket hänger väl ihop med Rädda Barnens barnfattigdomsrapporter där ungefär 1 av 10 lever i ekonomiskt utsatt situation. Det vanligaste som barnen saknar (18 procent) är hjälp med skolarbetet när det är svårt.

Rektorer som nu beslutar om distansundervisning för barn i grundskolan behöver säkerställa att de barn som lever i utsatta situationer och saknar förutsättningar att klara skolan får det stöd de behöver. Det handlar om daglig kontakt med lärare, lunchlådor och möjlighet till lånedator med internet.

Under våren 2020 startade Rädda Barnen ett digitalt fritids, digifritids.se, där barn kan få stöd och hjälp samt hitta aktiviteter för att koppla bort allt jobbigt. Vi har även dubblerat öppettiderna i vår chatt för hedersrelaterat våld och förtryck och anpassat våra verksamheter så att barn kan få stöd även under pandemin. Här finns guider om corona, både direkt riktade till barn men även till vuxna som vill hjälpa barn under pandemin.

Ämnen

Kategorier


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33

Relaterat innehåll

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.