Gå direkt till innehåll
Rädda Barnens mammaindex:  Födelsedagen den farligaste dagen i ett barns liv

Pressmeddelande -

Rädda Barnens mammaindex: Födelsedagen den farligaste dagen i ett barns liv

Kaseka Dany och hennes nyfödda barn på en förlossningsklinik i Mbuji Mayi, Kongo-Kinshasa. Fotograf: Jodi Bieber

I Kongo-Kinshasa dör var trettionde kvinna i samband med graviditet eller förlossning. Det är en av faktorerna som placerar landet sist i Rädda Barnens årliga sammanställning över mammors livsvillkor i olika länder. Och medan den tidigare avgrundsdjupa skillnaden mellan länderna med sämst respektive bäst livsvillkor är tydlig, ökar nu också skillnaderna inom många länder.

Av de 176 rankade länderna är samtliga tio länder i botten på listan belägna i Afrika söder om Sahara, länder som dessutom är eller nyligen varit indragna i konflikter. Rapporten ”State of the World´s Mothers” visar att medan länder som Bangladesh och Malawi gör stora framsteg när det gäller mammors livsvillkor, går utvecklingen i många fall bakåt i området söder om Sahara. I det här området råder en kronisk brist på utbildad vårdpersonal, samtidigt som användningen av preventivmedel är låg, och många flickor föder barn väldigt tidigt i livet. Allt sammantaget gör Afrika söder om Sahara till det område i världen där barnen löper störst risk att dö tidigt i livet. 

-  Globalt dör fortfarande en miljon barn varje år under sitt första levnadsdygn. I de allra flesta fall skulle deras liv kunna räddas om de fick professionell vård. Att studera hur mödravården och förlossningsvården ser ut i ett samhälle säger mycket om det samhället, säger Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin.

I toppen på listan återfinns i vanlig ordning de nordiska länderna. I år hamnar Finland först, tätt följt av Sverige. För en kvinna i Sverige är risken en på 14 100 att hon dör i samband med graviditet eller förlossning, en siffra som illustrerar hur stora skillnaderna är jämfört med Kongo och länderna söder om Sahara.

Årets rapport lyfter fram hur viktig den första levnadsdagen är. För att klara millenniemålet att barnadödligheten ska minskas med två tredjedelar till 2015, är insatserna under det första levnadsdygnet avgörande.

Men rapporten pekar också på att i många länder som gjort snabba ekonomiska framsteg saknar stora befolkningsgrupper ändå tillgång till grundläggande vård. Välståndet har inte kommit alla till del. Nästan vart tredje barn som dör under sitt första levnadsdygn är ett indiskt barn, trots den ekonomiska utveckling som ägt rum i landet.

-  Rädda Barnen arbetar väldigt aktivt i till exempel Indien med att se till att en större andel av alla förlossningar sker under tillsyn av utbildad personal, och att det sker kontroller både före och efter förlossningen. Det som krävs är inte främst medicinska uppfinningar, utan basal mödra- och förlossningsvård, säger Eva Nordfjell, rådgivare i hälsofrågor på Rädda Barnen.

Rapporten ”State of the World´s Mothers” utkommer för fjortonde året, och mäter mammors livsvillkor i 176 länder utifrån fem indikatorer: risken för kvinnor att dö i barnsäng, barnadödlighet upp till 5 år, beräknad skolgång för flickor, BNI, och kvinnlig parlamentarisk representation.

FAKTA – Rädda Barnens mammaindex

10 första
1 Finland
2 Sverige
3 Norge
4 Island
5 Nederländerna
6 Danmark
7 Spanien
8 Belgien
9 Tyskland
10 Australien 
10 sista
167 Elfenbenskusten
168 Tchad
169 Nigeria
170 Gambia
171 Centralafrikanska republiken
172 Niger
173 Mali
174 Sierra Leone
175 Somalia
176 Kongo-Kinshasa
För mer information eller för intervjuer kontakta Rädda Barnens presstjänst 08-698 90 90 eller press@rb.se

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33

Relaterat material

Relaterade nyheter