Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Många av de flickor som befinner sig på flykt samlas på frisörsalonger där de kan få en tillfällig paus och känna gemenskap.

I kampen för att synliggöra flickor på flykt- Rädda Barnen och Fotografiska skapar konstinstallation

Den 20 juni är World Refugee Day, och den 24 juni öppnar utställningen Girls on the move – the unheard stories på Fotografiska i Stockholm. Verket bygger på vittnesmål av flickor insamlade av Rädda Barnen, och ger röst åt de omkring 20 miljoner flickor som just nu befinner sig på flykt runt om i världen. Med hjälp av flera sinnen får besökaren ta del av flickors berättelser; hur de flytt krig och

Sociala medier

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.