Rädda Barnens ställningstagande för utländska barn i syriska läger

Nyheter   •   Feb 20, 2019 23:56 CET

 • Minst 2500 barn som inte har syriskt medborgarskap vistas i läger i nordöstra Syrien. De här barnen är oskyldiga offer i en mångårig och brutal konflikt. Berörda stater måste ta ansvar för sina respektive medborgare. Det betyder att Sverige behöver säkerställa att svenska barn, deras mödrar och i förekommande fall fäder, får det konsulära stöd som krävs för att de utan risk för sina liv ska kunna ta sig till Sverige.
 • Många av dessa barn lever med sina mödrar i lägren. Det finns också barn som är utan föräldrar samt barn som själva är mödrar.
 • Barn har individuella rättigheter och Sverige som stat är ansvarig för att tillförsäkra dessa barn sina rättigheter, oavsett föräldrarnas agerande. Även om en förälder misstänks för att ha sympatiserat med eller stridit för terrororganisationen IS.
 • Precis som miljontals syriska barn har många av dessa barn drabbats av och uthärdat konflikt och akuta umbäranden. De flesta av dem har levt nära terrororganisationen IS brutala förtryck.
 • Givet situationen i nordöstra Syrien behöver deras skydd säkerställas och de behöver professionell hjälp för att kunna återhämta sig från det de gått igenom och få ett normalt liv. Rehabilitering kan inte ske i läger mitt i en mycket instabil krigszon. Det internationella samfundet och enskilda stater måste agera, nu.
 • Rädda Barnen-organisationer globalt uppmanar berörda stater att se till så att dessa barn kan återvända till sina hemländer på ett riskfritt sätt.
 • Svenska Rädda Barnen anser att den svenska regeringen ska agera på samma sätt som andra EU-stater och ge barnen och deras vårdnadshavare förutsättningar att återvända hem.
 • Rädda Barnen anser att terrorister och krigsförbrytare ska ställas inför rätta i enlighet med den internationella rättsordningen.
 • Rädda Barnen anser att Sverige och det internationella samfundet ska göra allt i sin makt för att skydda samtliga barn drabbade av kriget i Syrien.

”I den pågående debatten om hur Sverige ska hantera medborgare med förmodad koppling till terrororganisationen IS, riskerar de svenska barnen att falla offer ännu en gång. Efter att ha överlevt kriget och det extrema våldet under IS, kommer barnen också att drabbas av en paralyserad byråkrati som betraktar dem som säkerhetsrisker? ” säger Ola Mattsson, Sverigechef Rädda Barnen

https://www.savethechildren.net/article/more-2500-foreign-children-are-living-camps-north-east-syria

Rädda Barnens ställningstagande för utländska barn i syriska läger

Läs vidare »

Kommentar från Rädda Barnen om det arv som vi emottog i december 2018

Nyheter   •   Feb 18, 2019 16:15 CET

Vi kan intyga att vi fick ett arv som betalades ut till oss den 27 december 2018. I arvet ingick aktier till ett värde av 3,5 miljoner kronor i Lundin Petroleum. Enligt vår policy säljer vi av ärvda aktieinnehav inom 1-3 månader, vilket vi även kommer att göra i detta fall. Pengarna från försäljningen kommer att gå till vårt arbete för barn.

Vår generella inställning är att vi tar avstånd från alla typer av folkrättsbrott, samt att alla misstankar om brott mot folkrätt ska utredas och förövare ska ställas till svars.

Kommentar från Rädda Barnen om vår policy kring det arv som vi emottog i december 2018.

Läs vidare »

Stora skillnader mellan kommunerna enligt Barnbarometern

Pressmeddelanden   •   Mar 19, 2019 10:29 CET

Humana och Rädda Barnen står tillsammans bakom undersökningen Barnbarometern, om kommuners arbete med barn.

Rädda Barnen kommenterar Frankrikes beslut att ta hem barn från Syrien

Nyheter   •   Mar 18, 2019 14:31 CET

Uttalande kring Frankrikes beslut om att ta hem franska barn från syriska flyktingläger.

Efter åtta års krig i Syrien, känner en tredjedel av barnen sig “alltid eller ofta” rädda

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2019 16:05 CET

Kring 8-årsdagen av Syrienkriget har Rädda Barnen tagit fram en rapport om barnens situation i kriget.

Uttalande med anledning av Rädda Barnens yttrande över förlängningen av den tillfälliga lagen

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2019 15:22 CET

Med anledning av regeringens beslut att förlänga lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige har Rädda Barnen beretts tillfälle att yttra sig över utkastet till lagrådsremiss.

Kommentar på Agenda 2030-delegationens slutrapport

Nyheter   •   Mar 11, 2019 16:45 CET

Vi kommenterar Agenda 2030-delegationens slutrapport, som idag överlämnades till vice statsminister Isabella Lövin efter nästan tre års arbete.

Journalistresa till Tanzania med Rädda Barnen

Pressmeddelanden   •   Mar 01, 2019 12:55 CET

Journalistresa till Tanzania där temat är SRHR (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter) utifrån ett barnrättsperspektiv.

Rädda Barnen lanserar ny rapport: Nästan 1 av 5 barn lever i krigszon

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2019 00:01 CET

Rädda Barnen lanserar rapporten "Stop the war on Children" om barn som lever i krig och hur de kan skyddas.

Kommentar till utrikesdeklarationen: Skjut fram barnens positioner och stoppa vapenexporten till Jemen!

Nyheter   •   Feb 13, 2019 13:31 CET

Rädda Barnen har tagit del av utrikesdeklarationen och noterat att barnen inte nämns.

Bilder & Videor 9 bilder, 1 video

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Tf presschef
 • anhenemk.tdnhovhrnlkgrdkendm@rzgb.qlseip
 • 072-357 67 56

Om Rädda Barnen

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.