Ny rapport från Rädda Barnen: Stora risker för barn och unga som återvänder till Afghanistan

Pressmeddelanden   •   Okt 16, 2018 00:01 CEST

Rädda Barnen larmar om att barn och unga riskerar att fara mycket illa efter återkomsten till Afghanistan.

Barnfattigdomen minskar – men skillnaderna kvarstår

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2018 06:00 CEST

Idag lanserar Rädda Barnen sin fjortonde rapport om barnfattigdom. De senaste årens trend fortsätter och barnfattigdomen minskar. Dock växer klyftorna.

Rädda Barnen kommenterar Migrationsöverdomstolens dom om gymnasielagen

Nyheter   •   Sep 25, 2018 15:06 CEST

Migrationsöverdomstolen meddelade idag genom två domar att den så kallade gymnasielagen nu kan tillämpas. Rädda Barnen välkomnar domarna som får en avgörande betydelse för ett stort antal ungdomar som levt under svåra förhållanden och i ovisshet under en lång tid.

Det komplicerade rättsläget har lett till att många av ungdomarna saknar tak över huvudet, mat för dagen och mår psykiskt mycket dåligt. Rädda Barnen uppmanar nu Migrationsverket och domstolarna att skyndsamt handlägga de ärenden som har inkommit med anledning av gymnasielagen. Ungdomarna som berörs av lagen bör samtidigt få rätt till bostad och ekonomiskt bistånd för att lindra lidandet fram till beslut.

Rädda Barnen hoppas att de berörda ungdomarna äntligen ska få möjlighet att landa i Sverige och känna trygghet och framtidshopp efter en utdragen process.

Migrationsöverdomstolens pressmeddelande och länk till domarna finns här.

Rädda Barnen kommenterar Migrationsöverdomstolens dom att godkänna den så kallade gymnasielagen.

Läs vidare »

Rädda Barnen lanserar podd om barn på flykt i Centralamerika

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2018 14:51 CEST

Nu lanseras podden Rädda Barnen Dokumentär. Podden är inspelad på plats och handlar om de barn som är på flykt i Centralamerika och USA.

Rädda Barnen inleder samarbete med Polarn O. Pyret- tillsammans ska vi ge fler barn en trygg uppväxt

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2018 12:24 CEST

Samarbetet innebär att Polarn O. Pyret väljer att stötta oss inom Rädda Barnens fokusområde Trygghet. Inom området arbetar vi hårt för att barn inte ska utsättas för våld eller sexuella övergrepp.

Rädda Barnen välkomnar nya styrelseledamöter

Pressmeddelanden   •   Sep 16, 2018 12:50 CEST

Uttalande från Rädda Barnens Riksmöte 2018

Nyheter   •   Sep 15, 2018 09:52 CEST

Ombuden på Rädda Barnens riksmöte gör följande uttalande.

​​​​Rädda Barnen uppmanar Migrationsverket att stoppa utvisningarna till Afghanistan

Nyheter   •   Sep 07, 2018 14:30 CEST

FN:s flyktingorgan UNHCR publicerade nyligen uppdaterade riktlinjer vad gäller situationen i Afghanistan och afghanska asylsökandes skyddsbehov. I rapporten konstateras att säkerhetsläget har försämrats och framför allt att internflykt till Kabul inte längre anses som ett säkert alternativ. Finlands motsvarighet till Migrationsverket (Migri) har beslutat att pausa handläggningen av afghanska asylärenden i väntan på att riktlinjerna utvärderas. Rädda Barnen uppmanar även Migrationsverket att utvärdera sina ställningstaganden om Afghanistan och samtidigt upphöra med utvisningarna till landet. Rädda Barnen betonar också, i enlighet med UNHCR:s riktlinjer, att inga personer bör hänvisas till internflykt i Kabul. Detta är särskilt angeläget vad gäller barnfamiljer och ensamkommande unga.

I början av oktober lanserar Rädda Barnen en global rapport kring återvändande av barn och unga till Afghanistan. Rapporten stödjer UNHCR:s slutsatser om den allvarliga situationen för barn som återvänder till Afghanistan.

Rädda Barnen kommenterar nya riktlinjer från UNHCR.

Läs vidare »

Trygga föräldrar ger trygga barn- nu lanserar Rädda Barnen en digital tipsbank för att stötta föräldrar

Pressmeddelanden   •   Aug 24, 2018 11:14 CEST

För att ge vägledning genom det ibland snåriga föräldraskapet, inleder Rädda Barnen en stor satsning på föräldrar. På en digital hub har vi samlat värdefulla råd för att du som förälder ska kunna stötta, vägleda och ställa lagom krav. Från smått till stort, i en vardag som inte tar paus för livet som pågår.

Alla som är föräldrar vet att föräldraskapet ibland kan vara komplicerat. Allt ifrån lite klurigt till nästan övermäktigt. En av utmaningarna är att det inte alltid är självklart vad som är rätt och fel. Föräldrar slits med frågor som: Kan man tjata ”lagom”? Vad gör man om man blir dissad som förälder? Hur säger man på ett bra sätt att det är dags att lägga ifrån sig surfplattan?

Som ett svar på detta har vi på Rädda Barnen skapat en digital samlingsplats med handböcker, intervjuer och filmer som rör barn i förskola och grundskola. På sidan avhandlas ämnen som grooming, skärmtid, stress, kvalitetstid tillsammans och mycket annat, och varje månad publiceras nytt och aktuellt innehåll.

Det är våra psykologer på Rädda Barnens centrum för stöd och behandling som ansvarar för innehållet och vägleder föräldrarna kring smått och stort.

- Som förälder är du den viktigaste personen i ditt barns liv, och du vill ge ditt barn de bästa förutsättningarna för att vara trygg, utvecklas och må bra. Med satsningen vill vi vara någon som alla föräldrar kan vända sig till för att få hjälp med detta, förklarar Sofia Bidö, chef för Rädda Barnens centrum för stöd och behandling.

Är du nyfiken på satsningen? Besök https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/foralder

På Rädda Barnen finns också frivilligverksamheten Föräldratelefonen, en stödlinje bemannad av erfarna föräldrar, dit du kan ringa om du har frågor om ditt barn.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube

Rädda Barnen lansearar nu en digital samlingsplats med handböcker, intervjuer och filmer som rör barn i förskola och grundskola.

Läs vidare »

Rädda Barnen kommenterar Migrationsverkets avvaktande: viktig ta ansvar för ungas mående och utsatthet under väntan

Nyheter   •   Jul 18, 2018 15:55 CEST

Migrationsverket har beslutat att avvakta med att fatta beslut i vissa ärenden där ungdomar sökt uppehållstillstånd i Sverige för gymnasiestudier utifrån den nya gymnasielagen. Beslutet kom efter att migrationsdomstolarna i Malmö och Stockholm valt att inte tillämpa lagstiftningen. Nu väntar verket på vägledning från Migrationsöverdomstolen (läs mer här).

Rättssäkerheten viktig

Rädda Barnen understryker hur viktigt det är att varje ungdoms ansökan om uppehållstillstånd prövas på ett rättssäkert och förutsebart sätt där ett ja eller nej till att få stanna i Sverige inte avgörs av vilken instans som hanterar ens ärende. Att Migrationsverket nu väljer att avvakta med att fatta beslut i dessa ärenden är därför bra.

Utsatt situation

För de unga som kan omfattas av den nya gymnasielagen och alltså kan få rätt enligt lagen att stanna i Sverige för att läsa på gymnasiet uppstod efter migrationsdomstolarnas domar stor förvirring och oklarhet kring vad som faktiskt gäller. Rädda Barnen har kontakt med många ungdomar som just nu befinner sig i en oviss och utsatt situation. Osäkerheten kring vad som ska hända nu spär på den stress och oro som redan finns hos de här ungdomarna.

Ge information, stöd och trygghet!

Det är mycket viktigt att Migrationsverket ger tydlig information till alla de unga som omfattas av lagen. Även staten och kommunerna behöver förbereda sig för att kunna ge ungdomarna ett så gott stöd som möjligt och skapa så stor trygghet och tillit det går i den situation som uppstår. Ola Mattsson, Rädda Barnens Sverigechef kommenterar:

– Det är mycket viktigt att staten och kommunerna tar höjd för de konsekvenser som uppstår till följd av en utdragen ansökningsprocess, bland annat att det inte ska innebära en uppskjuten skolstart. Redan utsatta unga ska inte drabbas ytterligare på grund av oklarheter kring om och hur lagen ska tillämpas.

​Migrationsverket har beslutat att avvakta med att fatta beslut i vissa ärenden där ungdomar sökt uppehållstillstånd i Sverige för gymnasiestudier utifrån den nya gymnasielagen. Rädda Barnen understryker hur viktigt det är att varje ungdoms ansökan prövas på ett rättssäkert och förutsebart sätt. Att Migrationsverket nu väljer att avvakta med att fatta beslut i dessa ärenden är därför bra.

Läs vidare »

Bilder & Videor 9 bilder, 1 video

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Presschef
  • cassrlsj.lyuagwnerdyqvmgisuet@ozrbnv.sneeag
  • 073-355 34 33
Ny presschef sedan december 2017.

  • Presskontakt
  • Pressekreterare
  • anhsnegl.thghobjrnnegrzbenaa@rtab.mesenj
  • 072-357 67 56

Om Rädda Barnen

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.