Gå direkt till innehåll
Familjer får hjälp av Rädda Barnen i Rumänien, på gränsen till Ukraina. Foto: Mihaela Oprisan / Save The Children
Familjer får hjälp av Rädda Barnen i Rumänien, på gränsen till Ukraina. Foto: Mihaela Oprisan / Save The Children

Pressmeddelande -

Ny undersökning: starkt stöd för bistånd – trots det går partier till val på minskat bistånd

Det finns ett brett stöd för bistånd bland svenska väljare. I en ny Kantar Public-undersökning svarar drygt hälften (54 procent) att Sverige ska bidra minst lika mycket som man gör idag för att hjälpa barn och vuxna som drabbas av bland annat svältkatastrofer. Bara 17 procent håller inte med. Samtidigt har regeringen i vårbudgeten redan skurit ner på biståndet med närmare en femtedel. Andra partier går till val på att skära ner ännu mer. Rädda Barnen uppmanar dem att tänka om och istället värna biståndet under kommande mandatperiod.

Kantar Public har på uppdrag av Rädda Barnen ställt frågor till svenska folket om vad de tycker om svenskt bistånd. Resultatet visar att 58 procent av de tillfrågade anser att Sverige har ett ansvar att hjälpa barn och vuxna i andra länder som drabbas av svältkatastrofer. Detta i en tid då hungerkrisen lamslår delar av världen. En person dör av hunger var 48:e sekund i östra Afrika, och precis som i alla kriser drabbas barnen värst. Ett barn med allvarlig undernäring riskerar kroniska skador på hjärnan, försämrad syn, muskler som förtvinar och organ som sviktar. Vi ser liv som hade kunnat räddas, om det fanns mer resurser till hjälpinsatser.

– Jag får varje vecka nya rapporter från kollegor som vittnar om hur hungerkrisen slår mot samhällen. Det är vittnesmål om mammor som säljer sina ofödda barn i Afghanistan för att betala tillbaka skulder och ammande kvinnor som får slut på bröstmjölk på grund av undernäring. Världen står inför en stundande svältkatastrof och då är det förfärande att se politiska partier som antingen redan skär ner på bistånd eller går till val på att minska biståndet, säger Helena Thybell, generalsekreterare på Rädda Barnen.

Under våren minskade den socialdemokratiska regeringen biståndet med en femtedel för att tillfälligt finansiera flyktingmottagande i Sverige och nu befinner sig landet i en valrörelse där två riksdagspartier, Moderaterna och Sverigedemokraterna, går till val på att sänka biståndet med 30 procent eller mer för att i stället finansiera satsningar i Sverige. Vår undersökning visar att endast en dryg femtedel, 22 procent, av de tillfrågade tycker att pengar som nu används till internationellt bistånd bör användas i Sverige. En tydlig majoritet, 52 procent, instämmer inte.

– De nya siffrorna bekräftar det vi sett i vår insamling, det finns en stark vilja hos svenska folket att stödja internationellt biståndsarbete. Det är en tydlig signal till den sittande regeringen – och kommande regering - sluta ta från biståndsbudgeten för att använda pengarna i Sverige. De partier som vill skära i biståndet permanent borde verkligen tänka om. De har inte stöd i opinionen och deras förslag drabbar barn som nu mer än någonsin behöver vår hjälp och stöd, säger Helena Thybell.

Om undersökningen:
Undersökningen har genomförts av Kantar Public på uppdrag av Rädda Barnen. Den bygger på 1059 intervjuer med svenska allmänheten och är riksrepresentativ. Datainsamlingen genomfördes i den slumpmässigt rekryterade Sifo-panelen mellan 13–14 juni 2022.

Ämnen

Kategorier


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.