Gå direkt till innehåll
Sunita*, giftes bort när hon var 12 år. Här har hon ritat hur hennes liv ser ut nu.
Sunita*, giftes bort när hon var 12 år. Här har hon ritat hur hennes liv ser ut nu.

Pressmeddelande -

Ytterligare en halv miljon flickor riskerar barnäktenskap under 2020 på grund av pandemin

Pandemin har påverkat flickor i stor utsträckning. En ny rapport från Rädda Barnen visar att upp till en miljon flickor riskerar att bli gravida 2020, samtidigt som mödradödlighet är den vanligaste dödsorsaken för flickor mellan 15 och 19 år. Ytterligare en halv miljon flickor riskerar att utsättas för barnäktenskap, vilket kan leda till fler tonårsgraviditeter och avhopp från skolan. 

Flickor är de som lever i störst utsatthet i konflikter, naturkatastrofer och pandemier. Kombinationen av matosäkerhet, sexuell utsatthet och ekonomisk oro ökar risken för att föräldrar känner att deras enda alternativ är att gifta bort sin dotter till en man som vanligtvis är mycket äldre än flickan. Förutom att det kränker flickans rättigheter så ökar barnäktenskap risken för depression, våld i hemmet och mödradödlighet - vilket är den vanligaste dödsorsaken för flickor mellan 15 och 19 år.

Sunita* är 16 år och lever i delstaten Bihar i Indien. När hon var 12 år tvingades hon hoppa av skolan och bli bortgift. Nu är hon en förespråkare mot barnäktenskap i sin by och försöker öka medvetenheten om flickors rättigheter.

– Jag fick höra att vi skulle få besök av släktingar. Det var då jag upptäckte att mitt äktenskap hade planerats. Jag mådde riktigt hemskt eftersom jag fortfarande var väldigt ung och gick i skolan med mina kompisar. Alla mina drömmar krossades i det ögonblicket, säger Sunita*, 16 år.

Rädda Barnen har tidigare rapporterat om att ojämlikheten ökat under pandemin. Nya analyser visar att flickor i södra Asien har drabbat särskilt hårt. I regionen riskerar ytterligare 191 000 flickor barnäktenskap. Samtidigt ser vi att flickor i östra och södra Afrika löper en stor risk för tonårsgraviditet, med en uppskattning på 282 000 fler graviditeter.

– Pandemin innebär att fler familjer lever i fattigdom - vilket innebär att fler flickor tvingas arbeta, gå hungriga, ta hand om sjuka familjemedlemmar och hoppa av skolan. Redan innan pandemin var flickors förutsättningar sämre än pojkars och nu har klyftan ökat ytterligare, säger Helena Thybell, generalsekreterare på Rädda Barnen.

I dagarna möts beslutsfattare i New York för FN:s generalförsamling. Rädda Barnen uppmanar dessa att bland annat ta beslut som skyddar flickors rättigheter, motarbetar barnäktenskap och hjälper flickor som blivit bortgifta samt låta flickor komma till tals i beslut som rör responser kopplade till pandemin.

Rädda Barnen driver olika program och påverkansinsatser för att stärka flickors rättigheter till bland annat utbildning och hälsa samt för att uppmärksamma om den ökade risken för våld mot flickor.

* Sunita heter egentligen någonting annat.

Ämnen

Kategorier


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33

Relaterat innehåll

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.