Gå direkt till innehåll
"Jag önskar att få leva i vilket annat land som helst, där jag kan vara trygg och där det finns skolor och leksaker." säger Lara, 7 år. För tre år sedan tvingades hon fly från sin hemstad. I dag bor hon i ett tält i Idlib.
"Jag önskar att få leva i vilket annat land som helst, där jag kan vara trygg och där det finns skolor och leksaker." säger Lara, 7 år. För tre år sedan tvingades hon fly från sin hemstad. I dag bor hon i ett tält i Idlib.

Pressmeddelande -

Tio år av krig i Syrien: en stor majoritet av syriska barn ser inte en framtid i sitt hemland

Barn som tvingats lämna sina hem i Syrien har svårt att känna sig trygga där de nu befinner sig. Enligt den undersökning Rädda Barnen gjort uppger två av fem barn att de utsätts för diskriminering och brist på bra utbildning. Många upplever att de inte kan påverka sin framtid.

Lara*, 7 år, tvingades fly från sin hemstad Maarat al-Numan för tre år sedan. Sedan dess har hon flytt flera gånger. Just nu bor hon tillsammans med sin familj i ett läger i Idlib.

– Vår framtid handlar bara om krig. Livet i Syrien är svårt. Vårt hus är förstört och nu bor vi i ett tält. Jag önskar att få leva i vilket annat land som helst, där jag kan vara trygg och där det finns skolor och leksaker. Det är inte säkert här, ljudet av hundar skrämmer mig och jag känner mig inte säker i vårt tält, säger Lara, 7 år.

  Nedan finns några av de svar vi fått när vi pratat med barn som flytt inom eller ifrån Syrien under de senaste tio åren:

  • Bara 3 % av de tillfrågade barnen i Turkiet, 9% i Jordanien och Nederländerna och 29 % av barnen i Libanon vill återvända till Syrien.
  • Det mest återkommande svaret på frågan vad deras största framtidsdröm var svarade att våldet i Syrien tog slut (26%), följt av drömmen om en utbildning (18%).
  • 44 % av alla barn har upplevt diskriminering i sitt närområde eller i skolan. I Syrien uppgav 58% att de blivit diskriminerade.

  – För barn som har upplevt eller fortfarande lever i krigets Syrien har framtiden varit på paus alldeles för länge. De har gått miste om sin barndom, men vi måste tillsammans se till att deras framtid inte tas ifrån dem. Beslutsfattare behöver lyssna på vad barn har att säga och tillgodose deras rätt till att leka, lära, äta sig mätta och få växa upp i en trygg och säker miljö – oavsett om de lyckats fly eller är kvar i Syrien, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen, internationell chef på Rädda Barnen.

  Kriget i Syrien har nästan pågått lika länge som första och andra världskriget tillsammans. Samtidigt har vi aldrig tidigare i modern tid sett så pass många som tvingats fly. Många syriska barn som flydde till Sverige har fått en fristad här. Men nu ökar antalet avslag och fler och fler riskerar att bli utvisade till Syrien. I Nederländerna, som också tagit emot syriska barn, ville åtta av tio tillfrågade barn stanna i landet och nämnde språk, utbildning, ekonomiska möjligheter och frihet som orsaker.

  Redan innan pandemin var den ekonomiska situationen i landet allvarlig, då var 80% av all befolkning under den internationella fattigdomsgränsen. I dag saknar 6,2 miljoner barn i Syrien mat. Rädda Barnen har varit på plats i landet i snart tio år på grund av krigets effekt på barn och vi bidrar med sjukvård, mat och tillfälliga skolor. Vi har totalt hjälpt 3,2 miljoner människor varav 2,1 miljoner varit barn.

  Rädda Barnen ber beslutsfattare att skydda barn i Syrien från det fysiska och psykologiska våldet som har drabbats de under 10 års tid. Syriska barn har rätt att växa upp i en miljö där de kan leva utan konstant rädsla för sin säkerhet, där de inte tvingas bo långt ifrån sina hem och tvingas leva med rädslan av att behöva fly igen. Syriska barn ska inte heller bli diskriminerade för att de kommer från Syrien. Beslutsfattare behöver även lyssna på vad barn har att säga och tillgodose deras rätt till att leka, lära, äta sig mätta och få växa upp i en trygg och säker miljö.

  Vår uppmaning till svenska politiker och Migrationsverket är att inte utvisa någon med tvång till dagens Syrien, ett av världens farligaste länder.

  *Lara heter egentligen något annat.

  Ämnen

  Kategorier


  Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

  Följ oss på:

  Twitter

  Facebook

  Kontakter

  Rädda Barnens pressjour

  Rädda Barnens pressjour

  Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
  Anne Thorngren

  Anne Thorngren

  Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
  Åsa Runström Awad

  Åsa Runström Awad

  Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
  Oskar Kollberg

  Oskar Kollberg

  Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

  Relaterat innehåll

  Ahmed (inte samma Ahmed som citeras i pressmeddelandet) och Samir, 13 år, bygger en provisorisk skateboard. Fotograf: Hurras Network/ Save the Children

  11 år av konflikt i Syrien – kriserna i landet fortsätter att hopa sig

  Det har gått 11 år sedan konflikten i Syrien bröt ut. Miljontals barn har växt upp under fruktansvärda förhållanden, vissa barn vet inget annat än strider, flykt och hunger. Kriserna i landet hopar sig – den ekonomiska situationen har snabbt förvärrats, under de senaste tre månaderna har kostnaden för en vanlig matkasse ökat med 97 %. Samtidigt drabbas befolkningen av torka, strider och covid-19.

  Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

  Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

  Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

  -som respekterar och värdesätter varje barn.
  -som lyssnar till – och lär av – barn
  -som ger varje barn framtidstro och möjligheter.