Gå direkt till innehåll
Nästan 600 miljoner barn utan ekonomiskt stöd under pandemin – trots att barnfattigdomen ökar

Pressmeddelande -

Nästan 600 miljoner barn utan ekonomiskt stöd under pandemin – trots att barnfattigdomen ökar

Nästan 600 miljoner barn i låg- och medelinkomstländer har inte fått ekonomiskt stöd under pandemin, trots att föräldrar mist sina jobb och barnfattigdomen ökar. I en ny rapport visar Rädda Barnen att införandet av barnbidrag är ett effektivt sätt för stater att bekämpa barnfattigdomen.

I dag släpper Rädda Barnen rapporten ”A foundation to end child poverty” som visar hur barnfamiljer drabbats ekonomiskt av pandemin. 2019 levde en halv miljard barn under den nationella fattigdomsgränsen i sitt land. Om inte åtgärder tas inom kort kommer ytterligare 100 miljoner barn leva i fattigdom under 2020.

– Vi riskerar att vrida tillbaka klockan ett decennium i fattigdomsbekämpning till följd av pandemin. Rädda Barnen ser ett stort behov av ekonomiskt stöd till barnfamiljer i låg- och medelinkomstländer för att snabbt kunna stävja barnfattigdomen. Barn är en av de grupper som drabbats hårdast av pandemin, där barnfattigdom ökar risken för bland annat barnäktenskap, barnarbete, hemlöshet och avhopp från skolan, säger Helena Thybell, generalsekreterare på Rädda Barnen.

För ett barn som föds i en fattig familj kommer det ta 4-5 generationer innan familjen når genomsnittslönen i sitt land (OECD). Redan innan pandemin levde 1 av 3 hushåll i låg- och medelinkomstländer i monetär barnfattigdom. Trots detta har minst 594 miljoner barn i dessa länder inte fått någon ekonomisk hjälp.

Barnfattigdom hotar barns uppväxt på flera olika sätt. Vi ser redan nu hur barnäktenskap och barnarbete ökar. Familjer förlorar sina hem och barn tvingas hoppa av skolan, gå hungriga och gå miste om sjukvård. Pandemin har så pass stora konsekvenser för barn att vi riskerar att tappa över ett decennium av fattigdomsbekämpning för barn.

– Jag och min familj bor på gatan för att vi inte har pengar till hyra. Mina föräldrar har inte råd med mat till mig och mina syskon, speciellt min 3-åriga bror som fortfarande är liten och behöver äta, säger en 12-årig flicka i Colombia.

Rapporten visar hur barnbidrag, offentligt finansierade system för regelbundna överföringar av pengar till alla barnfamiljer med barn från 0 till 18 år, är ett effektivt sätt att drastiskt minska barnfattigdomen, lindra pandemins negativa konsekvenser för barn, bygga motståndskraft och öka staters förmåga att möta kommande kriser. Alla stater, även de som är fattiga, kan bygga sådana system och har mycket att vinna på att göra det, både socialt och ekonomiskt. 

Ämnen

Kategorier


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33

Relaterat innehåll

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.