Gå direkt till innehåll

Nyhetsarkiv

Aftonbladet Debatt 13 juni 2024: Israel och Hamas svartlistas – nu måste barnen skyddas

Aftonbladet Debatt 13 juni 2024: Israel och Hamas svartlistas – nu måste barnen skyddas

Rädda Barnen har drivit på för att FN:s årliga rapport om barn i väpnade konflikter ska sätta upp både den israeliska försvarsmakten och palestinska väpnade grupper på generalsekreterarens ”svarta lista” över parter som kränker barns rättigheter. Därmed välkomnar vi rapporten som generalsekreteraren i dag delar med säkerhetsrådet där israeliska och palestinska parter för första gången svartlistas,

SvD Debatt 22 april 2024: Det sociala arbetet får inte bli repressivt

SvD Debatt 22 april 2024: Det sociala arbetet får inte bli repressivt

Att bekämpa gängkriminaliteten är och bör vara ett prioriterat mål för regeringen och hela samhället. Det kan bara göras med en kombination av repressiva åtgärder och förebyggande insatser. Men vi anser att regeringen blandar ihop vad som är repressivt och förebyggande arbete, vilket riskerar att försvåra för social­tjänsten att nå fram till barn med tidigt stöd. Vi företräder organisationer och a

Rädda Barnens svarar på remiss - Preskription av avlägsnandebeslut och vissa frågor om återreseförbud

Rädda Barnens svarar på remiss - Preskription av avlägsnandebeslut och vissa frågor om återreseförbud

Rädda Barnen avstyrker delbetänkandets förslag om att förlänga preskriptionstiden (den tid ett utvisningsbeslut är giltigt) och att preskriptionstiden ska börja löpa först när personen har lämnat Sverige. Vi ser flera risker med förslaget ur ett barnrättsperspektiv.
Med dagens regler är ett utvisningsbeslut giltigt i fyra år, därefter upphör beslutet att gälla (det preskriberas) och individen k

Visa mer

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.