Gå direkt till innehåll
Ny rapport: starka vittnesmål från barn som flyr via Balkan

Pressmeddelande -

Ny rapport: starka vittnesmål från barn som flyr via Balkan

I dag släpper Rädda Barnen en rapport med djupintervjuer som visar att barn som flyr via Balkan systematiskt utsätts för våld. Förövarna är i de allra flesta fall smugglare eller polis vid gränsen.

Barn misshandlas systematiskt av poliser, människosmugglare och andra vuxna när de flyr genom Balkan, och majoriteten av de barn vi pratat med bevittnar eller utsätts för sexuella övergrepp, enligt en rapport som Rädda Barnen publicerar idag.

Rapporten visar bland annat att:

 • Alla barn som migrerar via Balkanrutten till Europa utsätts sannolikt för våld som hotar deras fysiska eller känslomässiga överlevnad.
 • Enligt barnens vittnesmål är polisen vid gränserna de vanligaste förövarna, liksom smugglare som de förlitar sig på för att ta sig över gränserna.
 • Barn rapporterar att smugglare ibland dödar eller lämnar barn och vuxna under förhållanden som de inte överlever på egen hand, och att de döda kropparna sedan blir kvar så att de kan ses av andra barn som färdas på samma rutt.

Barnen som intervjuats till rapporten uttrycker en önskan om att politiker i första hand arbetar för fred så att de inte behöver fly över huvud taget. De anser också att barn inte ska tvångsutvisas eller hindras från att passera gränser då detta innebär många allvarliga risker. När barnen som intervjuades till rapporten fick diskutera vad de behöver betonade de en önskan om att bli omhändertagna och välkomnade på resan och när de kommit fram. De känner sig ofta ovälkomna eller diskriminerade. Barnen lyfte också behovet av psykologiskt stöd, tillgång till utbildning, fysiska aktiviteter och underhållning.

– Jag har bara en vädjan, och det är att dessa problem ska lösas. Även små barn och vuxna, vi är alla trötta. Vi är trötta på att andas, säger Harun, 17 år.

Rapporten avslöjar en stor brist på skydd för barn på flykt i hela Europa, och barn rapporterar att våld är en nästan oundviklig del av deras flykt. Nästan vart tredje barn tror att ingen kan hjälpa dem på deras resa, och vissa tror att de inte längre kan hjälpa sig själva.

– Den avskräcknings- och begränsningspolitik som EU och länderna längs Balkanrutten prioriterar är orsaken till våldet. Vi ser otillräckliga och ofta omänskliga mottagningsförhållanden i fängelseliknande flyktingläger som förvärrar barnens lidande. EU och medlemsstaterna måste vidta omedelbara åtgärder. De bör ge barn i migration tillgång till säkra, reguljära och lagliga migrationsvägar så att de inte längre behöver möta de svåra prövningar som framkommer i den här rapporten, säger Ylva Sperling, chef för Rädda Barnen Europa.

  Rädda Barnen uppmanar EU och europeiska regeringar bland annat att:

  • Ge barn på flykt tillgång till säkra, regelbundna och lagliga migrationsvägar så att de inte behöver vara beroende av smugglare eller tvingas till arbete.
  • Omedelbart utse en god man för alla ensamkommande och separerade barn.
  • Säkerställa snabb tillgång till säker utbildning som en viktig skyddsfaktor för barn. Regeringar måste också se till att de inom utbildning och barnskydd arbetar proaktivt tillsammans för att se till att alla barn har möjlighet att lära sig i alla skeden av sin resa.
  • Stödja föräldrar för att skapa förutsättningar för barnens välbefinnande och för att skydda dem från våld. 

  Rädda Barnen ger barn på flykt i Europa livsnödvändig hjälp i form av skydd, psykosocialt stöd, utbildning och bedriver påverkan för att skapa system och lagstiftning som skyddar barn.

  Ämnen

  Kategorier


  Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

  Följ oss på:

  Twitter

  Facebook

  Kontakter

  Rädda Barnens pressjour

  Rädda Barnens pressjour

  Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
  Anne Thorngren

  Anne Thorngren

  Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
  Åsa Runström Awad

  Åsa Runström Awad

  Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
  Oskar Kollberg

  Oskar Kollberg

  Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

  Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

  Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

  Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

  -som respekterar och värdesätter varje barn.
  -som lyssnar till – och lär av – barn
  -som ger varje barn framtidstro och möjligheter.