Gå direkt till innehåll
Rapport: Ett av tre barn i världen hotas av både klimatkris och fattigdom

Pressmeddelande -

Rapport: Ett av tre barn i världen hotas av både klimatkris och fattigdom

I dag släpps Rädda Barnens rapport Generation Hope, som visar att var tredje barn i världen lever i fattigdom och samtidigt hotas av klimatförändringar.

– Klimatförändringarna är inte något som människor kan välja att tro på eller inte. Det pågår, säger en 12-årig pojke som bor i ett slumområde i Indien.

Rädda Barnen släpper i dag sin hittills mest omfattande rapport om klimatförändringar och fattigdom. Vi uppmanar de makthavare som kommer delta på COP27 och G20 att höja ambitionsnivån för att minska utsläppen och stötta de barn som lever i störst utsatthet.

Rapporten visar bland annat att:

  • Ett av tre barn i världen står inför ett dubbelt hot: hög klimatrisk och fattigdom. Det betyder att 774 miljoner barn - eller en tredjedel av alla barn i världen – lever i fattigdom och samtidigt hotas av klimatförändringar.
  • 80 procent av alla barn i världen beräknas bli påverkade av minst en extrem klimathändelse per år. Vissa är särskilt utsatta eftersom de också lever i fattigdom och därför har sämre möjligheter att skydda och återhämta sig.
  • Indien har det högsta totala antalet barn som både lever i fattigdom och drabbas av klimatkrisen - totalt 223 miljoner barn. Därefter följer Nigeria med 58 miljoner barn och Etiopien med 36 miljoner barn som lever med denna dubbla börda.
  • Kostnaden för att ta itu med klimatkrisen för de sju rikaste länderna i världen är cirka 2 % av deras årliga inkomst. Det är ungefär lika mycket som de spenderar på försvaret och på att skydda sina egna länder.
  • Regeringar stöder fossilbränsleindustrin med 11 miljoner dollar varje minut.

I undersökningen har Rädda Barnen dessutom frågat 54 000 barn i 41 länder om deras tankar om klimatförändringar och fattigdom. Vissa barn har även berättat om sin egen situation.

– Hela mitt hus var fullt av växter. Vi hade squash, persikor, blommor och frukter. Men vi var tvungna att lämna vårt hus eftersom allt torkade ut. Vi skördade grödor och var tvungna att flytta därifrån. Nu är vi här, säger en 11-årig pojke, ursprungligen från El Salvador, som nu bor i Mexiko.

73% av alla barn tycker att vuxna behöver göra mer för att ta itu med klimatförändringar och ojämlikhet. Rädda Barnen instämmer i att vuxenvärlden måste göra mer. Makthavare behöver lyssna på barn och investera i barns framtid. Rika länder och företag har bidragit mest till klimatkrisen, och har ett ansvar att göra mest för att få slut på klimat- och ojämlikhetskrisen. Låginkomstländer och länder som riskerar att drabbas allvarligt av klimatförändringar behöver resurser för att bygga en motståndskraftig, grönare och mer rättvis värld.

– Klimatförändringarna är inte något som människor kan välja att tro på eller inte. Det pågår, säger en 12-årig pojke som bor i ett slumområde i Indien.

–De är sammanflätade som en skål spaghetti, säger en 14-årig pojke från Storbritannien om att klimatkatastrofen är djupt kopplad till ojämlikhet.

Ämnen

Kategorier


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Relaterat innehåll

Sopor och avloppsvatten nära där Rahma* bor i Baquba, Irak

Klimatförändringar leder till vattenbrist – Syrien och Irak hör till de värst drabbade

Det är bara några veckor kvar till FN:s klimatkonferens i Glasgow. Där ska världens ledare besluta om vilka åtaganden som ska vidtas för att hantera klimatförändringarna och dess effekter. En kris som redan är här och som många människor är tvungna att hantera varje dag. Två tydliga exempel är Syrien och Irak där vuxna och barn kämpar med den akuta vattenbristen, ett fenomen som är en direkt e

Ada, 17 år från Peru, kämpar för klimatet i sin hemstad.

Nytt poddavsnitt av Rädda Barnen Dokumentär om unga klimataktivister: ”För mig är klimatkampen ett måste”

De senaste åren har vi sett klimataktivister höja sina röster för klimatet och för ungas framtid. Greta har blivit en global ikon, men hon är långt ifrån ensam som ung aktivist. Runt om i världen kämpar unga personer varje dag mot klimatkrisen och miljöförstöring. Deras budskap är tydligt, de kräver en framtid och de kräver att makthavare tar sitt ansvar. Hör nytt avsnitt om unga klimataktivister

Alima är en av de barn som berättar om sitt liv efter naturkatastroferna i Rädda Barnen Dokumentär.

Ett år sedan cyklonen Idai drabbade södra Afrika – barn drabbas hårdast av klimatrelaterade katastrofer

​För ett år sedan slog cyklonen Idai ned och skövlade allt i sin väg. Det var den kraftigaste cyklonen som någonsin uppmätts i södra Afrika. Några veckor senare kom cyklonen Kenneth, som var ännu starkare. – Barn är de som drabbas hårdast när klimatrelaterade katastrofer slår till, och har svårast att återhämta sig innan nästa katastrof kommer, säger Helena Thybell, generalsekreterare.

Barn och ungdomar stämmer staten för otillräcklig klimatpolitik

Barn och ungdomar stämmer staten för otillräcklig klimatpolitik


Den svenska klimat- och ungdomsorganisationen Aurora stämmer idag den svenska staten för otillräckliga klimatåtgärder. Stämningen kommer drivas som en grupptalan, där över 600 barn och ungdomar stämmer svenska staten.
Klimatkrisen är vår tids stora barnrättsfråga. Rädda Barnens rapport ”Generation Hope” visar dessutom att de mest utsatta barnen i de fattigaste länderna drabbas värst. Klima

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.