Gå direkt till innehåll
Rapport: Ett av tre barn i världen hotas av både klimatkris och fattigdom

Pressmeddelande -

Rapport: Ett av tre barn i världen hotas av både klimatkris och fattigdom

I dag släpps Rädda Barnens rapport Generation Hope, som visar att var tredje barn i världen lever i fattigdom och samtidigt hotas av klimatförändringar.

– Klimatförändringarna är inte något som människor kan välja att tro på eller inte. Det pågår, säger en 12-årig pojke som bor i ett slumområde i Indien.

Rädda Barnen släpper i dag sin hittills mest omfattande rapport om klimatförändringar och fattigdom. Vi uppmanar de makthavare som kommer delta på COP27 och G20 att höja ambitionsnivån för att minska utsläppen och stötta de barn som lever i störst utsatthet.

Rapporten visar bland annat att:

  • Ett av tre barn i världen står inför ett dubbelt hot: hög klimatrisk och fattigdom. Det betyder att 774 miljoner barn - eller en tredjedel av alla barn i världen – lever i fattigdom och samtidigt hotas av klimatförändringar.
  • 80 procent av alla barn i världen beräknas bli påverkade av minst en extrem klimathändelse per år. Vissa är särskilt utsatta eftersom de också lever i fattigdom och därför har sämre möjligheter att skydda och återhämta sig.
  • Indien har det högsta totala antalet barn som både lever i fattigdom och drabbas av klimatkrisen - totalt 223 miljoner barn. Därefter följer Nigeria med 58 miljoner barn och Etiopien med 36 miljoner barn som lever med denna dubbla börda.
  • Kostnaden för att ta itu med klimatkrisen för de sju rikaste länderna i världen är cirka 2 % av deras årliga inkomst. Det är ungefär lika mycket som de spenderar på försvaret och på att skydda sina egna länder.
  • Regeringar stöder fossilbränsleindustrin med 11 miljoner dollar varje minut.

I undersökningen har Rädda Barnen dessutom frågat 54 000 barn i 41 länder om deras tankar om klimatförändringar och fattigdom. Vissa barn har även berättat om sin egen situation.

– Hela mitt hus var fullt av växter. Vi hade squash, persikor, blommor och frukter. Men vi var tvungna att lämna vårt hus eftersom allt torkade ut. Vi skördade grödor och var tvungna att flytta därifrån. Nu är vi här, säger en 11-årig pojke, ursprungligen från El Salvador, som nu bor i Mexiko.

73% av alla barn tycker att vuxna behöver göra mer för att ta itu med klimatförändringar och ojämlikhet. Rädda Barnen instämmer i att vuxenvärlden måste göra mer. Makthavare behöver lyssna på barn och investera i barns framtid. Rika länder och företag har bidragit mest till klimatkrisen, och har ett ansvar att göra mest för att få slut på klimat- och ojämlikhetskrisen. Låginkomstländer och länder som riskerar att drabbas allvarligt av klimatförändringar behöver resurser för att bygga en motståndskraftig, grönare och mer rättvis värld.

– Klimatförändringarna är inte något som människor kan välja att tro på eller inte. Det pågår, säger en 12-årig pojke som bor i ett slumområde i Indien.

–De är sammanflätade som en skål spaghetti, säger en 14-årig pojke från Storbritannien om att klimatkatastrofen är djupt kopplad till ojämlikhet.

Ämnen

Kategorier


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33

Relaterat innehåll

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.