Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Kritik i ny rapport: Afghanistans våldsutsatta barn

Barn i Afghanistan lever under ett ständigt hot om våld och död - ett hot som gör det omöjligt för dem att få den utbildning och utveckling de har rätt till. Det visar en ny rapport från barnrättsnätverket Watchlist som samtidigt kräver åtgärder från världens ledare.

Rädda Barnen är en av sex organisationer som står bakom Watchlist-rapporten som dokumenterat situationen i landet för barnen. Rapporten beskriver tydligt den ohållbara situation som barn i Afghanistan lever i. Hundratals barn dödades under förra året i flygattacker, självmordsbombningar, landminor och vid andra explosioner. Afghanistan var samtidigt det land i världen där utbildningsväsendet drabbades hårdast i form av väpnade attacker mot skolor, elever (framför allt flickor) och lärare. Rapporten innehåller också dokumentation om dödande och lemlästande av barn, påtvingad flykt, våldtäkter och sexuella övergrepp och rekrytering av barnsoldater. Barnadödligheteten i Afghanistan är en av världens högsta: 25 procent av barnen dör före fem års ålder.

- Förra året dödades minst 346 barn direkt i konflikten. Men priset för konflikten stannar inte där. Resurser som skulle kunna användas för till exempel sjukvård används till vapen – och barn i det här landet betalar med sina liv, säger Mats Lignell,
kommunikationschef för Rädda Barnen i Afghanistan.

Rapporten pekar på hur barnens utsatthet förvärrats eftersom det humanitära hjälparbetet begränsats. De nationella och internationella beslutsfattarna har misslyckats med att ta till vara barns behov. För att nå fred måste de afghanska myndigheterna, FN:s säkerhetsråd och det globala humanitära samfundet prioritera barns skydd mot våld och övergrepp.

- Vi vet att barn alltid drabbas värst i väpnade konflikter, men när problemen i Afghanistan ska lösas så hamnar barnen vid sidan av. I väldigt få dokument på internationell nivå pratas det om hur barnens situation ska bli bättre i landet. Vi uppmanar alla givare och regeringar att skydda barn i den här konflikten, säger Mats Lignell.

Se filmen Afghanistan: Children living in conflict speak up
http://www.youtube.com/watch?v=AXF0RTgfse0&feature=player_embedded

Bifogat rapporten Setting the Right Priorities: Protecting Children Affected by Armed Conflict in Afghanistan.

För mer information:
Mats Lignell i Kabul, Afghanistan: +93 79 84 54 565, Rädda Barnens presstjänst: 08-698 90 90

FAKTA: Watchlist on Children in Armed Conflict är ett globalt nätverk av lokala, nationella och internationella organisationer som kämpar mot våld riktat mot barn i beväpnade konflikter. Rädda Barnen ingår i nätverket och har bidragit till att ta fram rapporten. Rädda Barnen har programverksamhet i Afghanistan i de norra provinserna Faryab, Jawzjan, Sari Pul, Balkh och Samangan, i de östra provinserna Nangarhar och kring Kandahar i söder. Insatserna fokuserar på utbildning, nutrition, hälsovård och skydd mot våld och övergrepp.
Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter.
Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen.

Save the Children fights for children’s rights.
We deliver immediate and lasting improvements to children’s lives worldwide.

Rädda Barnen
Save the Children Sweden
SE-107 88 Stockholm
Besöksadress/Visiting address Landsvägen 39
Sweden
Växel/Switchboard +46 8 698 90 00
Fax +46 8 698 90 10
Plus/Bankgiro 90 2003-3
www.rb.se

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och i åtta regioner runt om i världen. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

http://www.raddabarnen.se

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.