Gå direkt till innehåll
Ny opinionsundersökning från Rädda Barnen: Så tror svenska folket att våldet i samhället kan minska

Pressmeddelande -

Ny opinionsundersökning från Rädda Barnen: Så tror svenska folket att våldet i samhället kan minska

89 procent av svenska folket tror att förebyggande insatser är viktigare eller lika viktiga som straffrättsliga åtgärder, när det gäller att minska våldet i samhället. Bara 9 procent tror att straffrättsliga åtgärder är viktigast. Det visar en ny undersökning från Kantar Public som genomförts på uppdrag av Rädda Barnen.

Kantar Public har på uppdrag av Rädda Barnen ställt frågor till svenska folket om deras inställning till olika åtgärder för att minska våldet i samhället. Resultatet visar att över 80 procent av de tillfrågade vill att partierna borde prioritera insatser för att förebygga våld i samhället högre än vad de gör idag.

En stor majoritet av de tillfrågade anser att det är mycket viktigt för det våldsförebyggande arbetet att barn får rätt stöd i skolan, att socialtjänsten får mer resurser samt att barn får tillgång till fritidsaktiviteter.

När förebyggande åtgärder som skola, socialtjänst och tillgång till fritidsaktiviteter ställs mot straffrättsliga åtgärder som skärpta straff och satsningar på rättsväsende, svarar 89 procent att förebyggande åtgärder är lika viktigt eller viktigare för att minska våldet i samhället, och endast 9 procent tror att straffrättsliga åtgärder är viktigast.

– Frågan om våld kopplat till ungas utsatthet i det svenska samhället, är bredare och mer komplex än att enbart handla om polisiära och straffrättsliga perspektiv. Frågan handlar framför allt om hur vi skapar trygga uppväxtvillkor för barn, och hur vi ger rätt förutsättningar för att skydda och hjälpa barn att inte fara illa. Rädda Barnen vill se konkreta och tidsatta satsningar på lärare, socialsekreterare och fritidsledare, säger Helena Thybell, generalsekreterare Rädda Barnen.

I undersökningen framgår det också att endast en tredjedel av de tillfrågade har god kunskap om partiernas förslag om förebyggande åtgärder mot våld.

– Undersökningen visar att få kände till partiernas förslag om att förebygga våld i samhället. Vi vill därför uppmana samtliga partier att tala klarspråk om tidiga och förebyggande insatser. Vilka är deras konkreta åtgärder för att tidigt säkerställa att barn inte utsätts eller utsätter andra för våld? Det undrar såväl vi på Rädda Barnen, som delar av svenska folket, avslutar Helena Thybell.

Under valrörelsen, kommer Rädda Barnen granska samtliga partiledare för att se om och på vilket sätt, de lyfter frågan om tidiga insatser som en del av deras valmanifest.

Om undersökningen:
Undersökningen har genomförts av Kantar Public på uppdrag av Rädda Barnen. Den bygger på 1059 intervjuer med svenska allmänheten 18-79 år och är riksrepresentativ. Datainsamlingen genomfördes i den slumpmässigt rekryterade Sifo-panelen mellan 13 – 14 juni 2022.

Ämnen

Kategorier


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.