Gå direkt till innehåll

Ämnen: EU-frågor

Rädda Barnen välkomnar EU:s beslut att förlänga det tillfälliga skyddet för flyktingar från Ukraina

Rädda Barnen välkomnar EU:s beslut att förlänga det tillfälliga skyddet för flyktingar från Ukraina

Rädda Barnen, tillsammans med 26 andra människorättsorganisationer, välkomnar beslutet från EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor (RIF) förra veckan att förlänga EU:s massflyktsdirektiv (MFD) för flyktingar från Ukraina ytterligare ett år, till och med 4 mars 2025.
Detta är ett positivt steg som förlänger möjligheten till skydd för de som flytt kriget och ger dem en möjlighet att återuppbyg

It is estimated that there are between 500 and 1000 children held in Israeli military detention each year.

Stripped, beaten and blindfolded: new research reveals ongoing violence and abuse of Palestinian children detained by Israeli military

Ramallah, 10 July –Palestinian children in the Israel military detention system face physical and emotional abuse, with four out of five (86%) of them being beaten, and 69% strip-searched, according to new research by Save the Children. Nearly half (42%) are injured at the point of arrest, including gunshot wounds and broken bones. Some report violence of a sexual nature and some are transferred t

Stora civilsamhällesaktörer varnar: Barnfattigdomen ett akut problem

Stora civilsamhällesaktörer varnar: Barnfattigdomen ett akut problem

Hyresgästföreningen, Rädda Barnen, Svenska Röda Korset och Majblomman gör gemensam sak och arrangerar en temadag mot barnfattigdom. Under en halvdag på Kulturhuset i Stockholm möts civilsamhället och politiken för att diskutera det akuta läget för allt fler barn och barnfamiljer i Sverige. I samband med temadagen har våra organisationer tagit fram en ny SIFO-mätning. Siffrorna i undersökningen tal

Visa mer

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.