Gå direkt till innehåll
”I Libyen slog de mitt huvud mot väggen”- flickor på flykt vittnar om våld och övergrepp

Pressmeddelande -

”I Libyen slog de mitt huvud mot väggen”- flickor på flykt vittnar om våld och övergrepp

I en ny studie från Rädda Barnen med djupintervjuer med flickor på flykt i Nordafrika uppger en av tre att de själva utsatts för, eller bevittnat att andra flickor utsättas, för sexuella övergrepp eller andra former av könsbaserat våld under sin resa.

I Rädda Barnens studie delar flickor från länder söder om Sahara med sig av vad de upplevt längs vägen. Flickorna migrerar till eller genom Libyen, Tunisien och Marocko. Deras mål är ofta att ta sig till Spanien eller Italien, där även några av intervjuerna genomförts. Anledningarna till att de lämnat sina hem är många och berättelserna skiljer sig åt. En del flyr med sin familj medan andra ger sig av ensamma. Vissa på grund av krig och konflikt, andra från våldsamma hem – vilket en av fem intervjuade flickor uppgav som skäl. Var sjunde flicka nämnde att hon gett sig av för att slippa undan tvångsäktenskap. Flickor lämnar också sina hem med drömmar om utbildning och/eller arbete.

Mellanöstern och Nordafrika har det största antalet barn i migration - och antalet flickor på flykt ökar. Dessa flickor möter en mängd olika risker. De intervjuade berättar om sexuellt och könsbaserat våld, graviditeter, rån och övergrepp. Många gör allt de kan för att inte väcka uppmärksamhet, som att ändra sitt utseende eller klä ut sig till pojkar. Att resa med vuxna eller i grupp kan också erbjuda ett visst skydd.

”I Libyen slog de mitt huvud mot väggen. De bad om pengar och jag har ingen familj, så de behandlade mig illa. Andra gånger stoppade de en plastpåse över huvudet. De vill skada dig," berättar Noella*, 16, från Elfenbenskusten som nu bor i Italien. Hon blev tagen av den libyska kustbevakningen och skickad till ett interneringscenter.

Många av flickorna berättar att de haft mycket begränsad kunskap om resvägen innan de gett sig av och de har ofta haft små möjligheter att planera för en säker flykt. Vissa har flytt plötsligt, medan andra gett sig av i grupp, men generellt utan att veta att de löper stora risker för att utsättas för våld, rånas, arresteras och spärras in längs vägen.

- Den här studien ligger i linje med flera av våra tidigare rapporter om barn på flykt, det är mer ett undantag att inte ha utsatts för eller bevittnat våld, än att ha gjort det. Alla barn som flyr utsätts för risker, men flickor har en annan typ av sårbarhet och möter andra utmaningar än pojkar. Studien visar också tydligt att många flickor inte har kunskap om riskerna med att fly, säger Sara Granath, Rädda Barnens sakkunniga kring flickor på flykt.

  Rädda Barnens arbete för flickor på flykt:

  • Mat, tak över huvudet, utbildning och trygga platser där barn kan finna en frizon samt psykosocialt stöd
  • Familjeåterförening.
  • Opinionsbildning för säkra migrationsvägar och respekt för barns rättigheter, oavsett var i världen de bor
  • Återvändarprogram samt program i destinationsländer för nyanlända barn

  Om studien:

  Intervjuerna gjordes i Italien, Spanien, Marocko och Tunisien mellan mars och maj 2022.
  Deltagarna var mellan 9–24 år och kom främst från afrikanska länder söder om Sahara. Ytterligare data samlades in på distans med utvalda nyckelinformatörer i Libyen.
  Totalt intervjuades 68 flickor och unga kvinnor samt 24 pojkar och unga män. Forskningen är kvalitativ och ger en ögonblicksbild av flickors upplevelse av migration i Nordafrika. Rapporten är en del av den bredare forskningsserien Girls on the Move(2020).


  Ämnen

  Kategorier


  Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

  Följ oss på:

  Twitter

  Facebook

  Kontakter

  Rädda Barnens pressjour

  Rädda Barnens pressjour

  Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
  Anne Thorngren

  Anne Thorngren

  Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
  Åsa Runström Awad

  Åsa Runström Awad

  Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
  Oskar Kollberg

  Oskar Kollberg

  Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

  Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

  Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

  Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

  -som respekterar och värdesätter varje barn.
  -som lyssnar till – och lär av – barn
  -som ger varje barn framtidstro och möjligheter.