Gå direkt till innehåll
Rädda Barnen välkomnar EU:s beslut att förlänga det tillfälliga skyddet för flyktingar från Ukraina

Nyhet -

Rädda Barnen välkomnar EU:s beslut att förlänga det tillfälliga skyddet för flyktingar från Ukraina

Rädda Barnen, tillsammans med 26 andra människorättsorganisationer, välkomnar beslutet från EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor (RIF) förra veckan att förlänga EU:s massflyktsdirektiv (MFD) för flyktingar från Ukraina ytterligare ett år, till och med 4 mars 2025.

Detta är ett positivt steg som förlänger möjligheten till skydd för de som flytt kriget och ger dem en möjlighet att återuppbygga sina liv genom fortsatt rätt till stöd inklusive sjukvård, utbildning och arbetsmöjligheter. Organisationerna vädjar till EU och dess medlemsstater att arbeta tillsammans för att dessa rättigheter ska tillgodoses i praktiken.

Förlängningen av det tillfälliga massflyktsdirektivet är både välkommet och nödvändigt. Tyvärr är det inte tillräckligt. För att alla barn från Ukraina ska kunna gå i skola och för att alla flyktingar ska ha ett tryggt hem och känna sig inkluderade i sitt värdland krävs målmedvetet arbete och långsiktiga resurser.

Organisationerna betonar också behovet av att etablera ett mer långsiktigt skydd för flyktingar från Ukraina, och uppmanar EU och dess medlemsstater att utforska hållbara lösningar som sträcker sig längre än den omedelbara förlängningsperioden.
Flyktingar vi möter står inför många osäkerheter, först och främst när kommer det att bli tryggt att återvända till Ukraina ? EU:s medlemsstater bör därför åtminstone skyndsamt undanröja osäkerheten kring hur skyddet ser ut i EU efter mars 2025.

För Sveriges del behöver de långsiktiga lösningarna även innefatta en höjning av den oacceptabelt låga dagersättningen som flyktingar, både från Ukraina och andra länder, erhåller idag. En höjd dagersättning är en begränsad men konkret och viktig åtgärd som skulle skapa bättre förutsättningar för en skälig levnadsstandard för de som berörs.
Slutligen anser organisationerna att skyddet genom MFD bör utvidgas till alla flyktingar från Ukraina, för att undvika diskriminering av utsatta grupper såsom tredjelandsmedborgare, romska flyktingar, statslösa och asylsökande.

Den enighet och den sympati som EU visat genom att förlänga skyddet för flyktingar från Ukraina saknas tyvärr i de pågående förhandlingarna om EU:s migrations- och asylpakt. Organisationerna vädjar till EU-institutionerna att ta sig an förhandlingarna om pakten med samma anda av medmänsklighet som de visat gentemot ukrainska skyddsbehövande och erkänna att flyktingar, oavsett deras ursprungsland förtjänar samma nivå av solidaritet, skydd och omsorg.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.