Gå direkt till innehåll
Sydsvenskan Opinion 20 oktober 2023: Våldsvågen- Rädda Barnen vill se en politisk kraftsamling från regeringen

Nyhet -

Sydsvenskan Opinion 20 oktober 2023: Våldsvågen- Rädda Barnen vill se en politisk kraftsamling från regeringen

Nästan varje dag sker nya mord och skjutningar. Det är en verklighet många barn i Sverige möter i sin vardag. Men Sverige kan bättre än att låta barn falla offer för kriminalitet. Rädda Barnen träffar barn, ungdomar och föräldrar över hela landet som vittnar om samma sak: barnen lider av rädsla och ångest. De vågar inte vara hemma, inte ute, inte gå till skolan, till kompisar eller fotbollsträningen.

Rädda Barnen har sedan länge varnat för ett samhälle där ojämlikhet och segregation gör att barn hamnar utanför. Nu växlar vi upp vårt stöd, men vill även se en politisk kraftsamling från regeringen:

• Satsa på välfärden som skyddsfaktor. All kunskap och erfarenhet visar att en grundläggande välfärd är en skyddsfaktor mot kriminalitet och annan utsatthet. Alla barn ska ha lika rättigheter att växa och utvecklas. Skola, förskola, elevhälsa och tillgång till vård är grundbultar för barns jämlika levnadsvillkor och som utvecklings- och skyddsfaktorer. Därför behöver skola, förskola och fritidshem få resurser att upprätthålla likvärdigt stöd för varje barns rätt till utbildning. Tillgången till barnpsykiatri är sämre i områden där människor har lägre inkomster. Rädda Barnen vill se tillräckliga riktade bidrag till kommunerna så att de viktigaste samhällsfunktionerna för barn uppnår en god kvalitet.

• Satsa på en barndom fri från fattigdom. Familjers inkomster spelar roll för barns vardag och framtidsmöjligheter. I föräldrastödsverksamheten Starka mammor, trygga barn möter Rädda Barnen ensamstående mammor som berättar om behovet av en flexibel och tillgänglig barnomsorg, även på kvällar och nätter, som gör det möjligt att få ihop arbets- och familjeliv. Det behövs en ekonomisk familjepolitik där försörjningsstöd, dagersättning och barn- och bostadsbidrag följer kostnadsutvecklingen och även kommer barn i familjer med försörjningsstöd eller löneutmätning till godo, samt ett effektivt skydd mot vräkningar av barnfamiljer.

• Satsa på en socialtjänst som möter barn och föräldrar tidigt. Socialtjänsten måste ha möjlighet att arbeta med förebyggande insatser. Socialtjänst måste i ett tidigt skede kunna möta barn när det finns oro för att de far illa, helst innan oron uppstår. Rädda Barnens föräldrastödsverksamhet Starka mammor, trygga barn har visat hur viktigt stöd till föräldrar kan vara. Därför krävs fortsatta satsningar på riktat föräldrastöd utifrån olika familjers behov.


Barn har rätt att leva utan våld i sin vardag. Som Sveriges största barnrättsorganisation satsar Rädda Barnen på att göra allt vi kan för att säkerställa denna rätt. Rädda Barnen har verksamheter som riktar sig till alla barn, och särskilt till dem som på olika sätt har sämre sociala och ekonomiska förutsättningar. När våldet ändå sker, ser Rädda Barnen till att trygga vuxna finns där för barn som drabbas. Men ansvariga politiker måste också växla upp i arbetet för att säkra alla barns jämlika levnadsvillkor.


Barn i Sverige ska inte drabbas av sanslöst våld. Varje steg vuxenvärlden tar för en tryggare barndom är ett steg närmare en trygg framtid för alla.

Åsa Regnér, generalsekreterare för Rädda Barnen

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.