Gå direkt till innehåll
Almedalstalen: Barn måste vara mer än slagträn i debatten

Nyhet -

Almedalstalen: Barn måste vara mer än slagträn i debatten

I årets partiledartal i Almedalen lyfte många av partierna särskilt att barn fått det svårare på grund av den ekonomiska situationen, och frågor kring gängkriminalitet. Rädda Barnen saknade dock i många fall ett tydligare barnrättsperspektiv. Vi vill påminna om att barn är rättighetsbärare och att politiker behöver göra mer än att prata om barn, de behöver bära deras perspektiv och rättigheter med sig när de stiftar lagar.

Rädda Barnen arbetar för att barnkonventionen ska bli verklig för alla barn, och en viktig del av det är att verka för att våra politiker har ett tydligt barnrättsperspektiv på de utmaningar som barn idag står inför. Rädda Barnen var därför på plats under årets Almedalen för paneler, rundabordssamtal och möten med politiker. Vi pratade om barns rättigheter och lyfte bland annat frågor om barn i socioekonomisk utsatthet, brott mot barn, EU:s asyl- och migrationspakt, bistånd, situationen i Afghanistan och mycket mer. Rädda Barnens lokalförening på Gotland deltog även i den mångfaldsparad för medmänsklighet och demokrati som RFSU och Region Gotland ordnade.

Några bra barnpolitiska fokus under årets tal:

  • Flera partiledare lyfte kommunernas verksamheter som viktiga att investera i. Med inflationen har många verksamheter lokalt fått det tuffare och många av de beslut som tas på kommunnivå, som tex förskola, skola och socialtjänst, påverkar barns livsvillkor. Rädda Barnen ser därför att det är positivt att många partiledare ser detta som en viktig del av åtgärder framöver.
  • Många lyfte vikten av fler trygga vuxna och förebyggande insatser för att barn ska ha ett liv fritt från våld. Det finns inget motsatsförhållande mellan brottsbekämpning och förebyggande insatser och vi ser positivt på mer samtal om det sistnämnda. Vi vill dock påminna om att tidiga insatser inte endast bör sättas in som brottsförebyggande. För att alla barn ska få en trygg vardag och en skälig levnadsstandard krävs ett bredare arbete kring tidiga insatser.
  • Kriget i Ukraina fick en framträdande roll i talen. Rädda Barnen finns på plats i Ukraina och ser hur barnen, som alltid, drabbas värst av krig. Det är bra och viktigt att Sverige står berett att hjälpa och stötta barnen i Ukraina nu och när landet ska återuppbyggas.

Några av de förslag som särskilt oroade oss var:

  • Rädda Barnen saknade globala och internationella perspektiv i nästan alla partiernas tal. Klimatkrisen - vår tids största barnrättsfråga -, demokratins tillbakagång, krig och hunger drabbar barn värst och kräver mer internationellt samarbete. Det är viktigt att svenska politiker inte glömmer bort världen bortom Sverige och inte heller i vårt omedelbara närområde.
  • Vi oroas över bristen på lösningar för att skydda barn på flykt i Europa och Sverige. EU:s asyl- och migrationspakt riskerar förvärra situationen, och vi måste få ett slut på att barn dör på Medelhavet. Vi behöver fler, inte färre, lagliga vägar för barn på flykt.
  • Många barn i Sverige upplever särbehandling i olika delar av sin vardag och känner en oro kring utvecklingen. Vi noterade att flera tal inte lyfte eller belyste vikten av att motverka diskriminering, särskilt i relation till politiska förslag som kan påverka skilda grupper olika.

Rädda Barnen jobbar varje dag för att barnkonventionen ska bli verklig för alla barn. Många av talen i Almedalen visar att vi har en väldigt lång väg att gå innan barnrätten är en grundstomme vid nya politiska förslag. Barn är den enda grupp medborgare som inte får rösta om sina politiska företrädare, och vårt ansvar för att deras röster och behov beaktas blir därför än viktigare. Barn måste vara mer än slagträn i debatten om vi ska skapa ett samhälle som ger barn de bästa förutsättningarna. I år var Rädda Barnen särskilt oroade över förslag och retorik som rör barn i socioekonomisk utsatthet, barn med migrationsbakgrund och bristen på engagemang för barn i utsatthet runt om i världen.

Nu fortsätter Rädda Barnens arbete med att bevaka de politiska förslag och visioner som annonserades i Almedalen och outtröttligt kämpa för att barnrättsperspektivet är en central del av alla politiska förslag.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.