Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Vårbudgeten 2020: Mer resurser behövs för de barn som drabbas värst av Coronakrisen

Årets vårbudget kommer i en exceptionell tid. Pandemin slår hårt mot hela världen och mot hela samhället men drabbar inte alla lika. De mest utsatta är de som drabbas värst. Satsningar behöver därför särskilt göras med detta i åtanke. Rädda Barnen ser positivt på stöd till kommuner för ökad likvärdighet i skolan men ytterligare åtgärder för att skydda de mest utsatta barnen kommer att krävas framöver.

– Rädda Barnen välkomnar budgetens utökade statliga stöd för stärkt likvärdighet i grundskola, förskola och fritids. En likvärdig skola är en av de absolut viktigaste förutsättningarna för att alla barn ska ha förutsättningar för goda livsvillkor och en bra framtid, säger Helena Thybell, generalsekreterare på Rädda Barnen.

Rädda Barnen har länge pekat på att problemet med att viktiga välfärdsområden gradvis urholkas och förespråkar därför en indexering av till exempel barnbidrag. Vi hoppas att detta kommer att göras i höstbudgeten.

Rädda Barnen noterar att regeringen avsatt fem miljarder kronor för en tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher. Vi skulle gärna se liknande satsningar som säkerställer barns rätt till bostad, då vi befarar att coronakrisen kommer att medföra en ökad strukturell hemlöshet och att ännu fler barn står utan en plats att kalla hemma.

Rädda Barnen välkomnar att regeringen upprätthåller principerna om en generös biståndspolitik. Redan innan viruset spridits i stor skala till fattiga länder där många saknar tillgång till välfungerande sjukvårdssystem, har ekonomier slagits i spillror av pandemin.

Rädda Barnen stödjer partners i mer än 100 länder som nu kämpar varje dag med att hjälpa barn som drabbas av krisen och som oroas för minskade resurser för sitt viktiga arbete. De socioekonomiska konsekvenserna för de redan mest utsatta riskerar att bli minst lika allvarliga som själva viruset.

– Vi är djupt oroliga för barns rätt till liv och hälsa, utbildning, trygghet och skydd, nu akut och under de kommande åren. Årtionden av framsteg riskerar att gå förlorade. Därför behöver Sverige aktivt stötta och stärka det internationella samarbetet för att frigöra resurser till de länder som behöver dem mest. Vi behöver historiska satsningar både genom skuldlättnader och ökat bistånd under de kommande månaderna. Sverige måste vara både pådrivande och föregångsland för att ingen ska lämnas utanför i coronakrisens spår, säger Helena Thybell.

Ämnen

Kategorier


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33

Relaterat innehåll

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.