Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Rädda Barnens till regeringen: Var syns barnen i EU-budgeten?

Idag träffas EU:s ledare vid ett toppmöte för att försöka komma överens om EU:s långtidsbudget. Det handlar om nästan ofattbara 13 000 miljarder kronor.

EU:s kommande långtidsbudget kommer att löpa mellan 2021-2027. När budgeten löper ut är det endast två år tills de globala utvecklingsmålen ska vara uppfyllda. De pågående förhandlingarna är alltså oerhört viktiga för att ge rätt förutsättningar att nå dit, inte minst för de barn som nu växer upp.

Vi och våra systerorganisationer runt om i Europa gör allt vi kan för att påverka budgetförhandlingarna och styra resurserna till förmån för barns rättigheter och levnadsvillkor. Därför ger Rädda Barnen tre rekommendationer till den svenska regeringen:

1) EU:s humanitära bistånd och utvecklingsbistånd (NDICI)

EU behöver göra modiga prioriteringar i budgeten för att möta de stora utmaningar världen står inför. En stark rättighetsbaserad utrikespolitik och ett ambitiöst internationellt utvecklingssamarbete är en förutsättning för att stötta de barn som behöver det mest. Rädda Barnen vill att Sveriges regering stödjer förslaget att 10 % av den totala budgeten ska gå till detta område. Men minst lika viktigt är att principerna om hållbar utveckling och mänskliga rättigheter ska vara styrande för hur budgetposten får användas.

2) Barnfattigdom i Europa (ESF+)

Barnfattigdomen är oacceptabelt hög - 25 % av Europas barn lever i fattigdom eller social exkludering. Rädda Barnen stödjer därför Europaparlamentets förslag att ge 5,9 miljarder euro till förverkligandet av barngarantin, som syftar till att alla barn ska ha tillgång till gratis utbildning och hälso- och sjukvård, gratis förskola och barnomsorg, värdigt boende och näringsriktig kost. Den svenska regeringen bör därför ge sitt stöd åt parlamentets förslag att stötta de barn som lever i störst utsatthet.

3. Asylmottagande och integration för barn i Europa (AMIF)

Även om antalet människor som kommer till Europa har minskat drastiskt sedan 2015, finns stora behov av att stödja de människor som har kommit hit och ge dem goda förutsättningar till ett bra liv. Det är viktigt att Asyl, migrations- och integrationsfonden (AMIF) får ordentliga resurser till att stödja både ett tryggt och säkert mottagande och en bra integration av barn och unga. Fondens medel ska också användas till att utveckla alternativ till förvar. Att sätta barn i förvar är aldrig i linje med barnets bästa.

Fördjupa dig mer och håll dig uppdaterad med hjälp av Concords satsning “EU:s budget i Fokus” som tas fram i samarbete med bland andra Rädda Barnen. https://concord.se/eus-budget-i-fokus

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Relaterat innehåll

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.