Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Rädda Barnen kommenterar vårbudgeten

Idag presenterar regeringen sin vårbudget. Rädda Barnen ser positivt på att regeringen satsar på barn och ungdomspsykiatrin och skolor i utsatta områden. Men vi saknar satsningar på utbildning inför att barnkonventionen ska bli lag.

- Det är bra att regeringen satsar på ungdomspsykiatrin. Samtidigt behåller man den tillfälliga asyllagstiftningen som har negativ påverkan på barn och unga som nyligen kommit till Sverige. Vi har svårt att få det att gå ihop säger Elisabeth Dahlin

Rädda Barnen välkomnar satsningen på skolor i utsatta områden. Det är också positivt att regeringen nu utökar synen på tillväxtbegreppet med sociala aspekter så som fattigdom. Däremot höjer inte regeringen barnbidraget som inte höjts på tio år. Dessutom uteblir satsningar på utbildningar inför att barnkonventionen ska bli lag.

- För att barnkonventionen som lag ska få genomslag krävs utbildningssatsningar för människor som arbetar i barnnära verksamhet. Lagen ska träda i kraft 2018. Det är bråttom nu säger Elisabeth Dahlin.

Ämnen

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Relaterat innehåll

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.