Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Regeringens budget

Bra med höjt barnbidrag, återgång till en enprocentsmålet och satsningar på socialtjänsten. Det krävs dock mer för att säkra psykosocialt stöd till barn och riktade satsningar på barn som lever i fattigdom.

Att regeringen återgår till att värna enprocentsmålet när det gäller biståndet välkomnas. Särskilt den enskilda satsningen på sexuell och reproduktiv hälsa.

- Den ökade satsningen vad gäller sexuell och reproduktiv hälsa är väldigt välkommet i en tid då USA drar åt ett helt annat håll. Frågan är för viktig för att låta socialkonservativa politiska nycker styra ett långsiktigt arbete, säger Elisabeth Dahlin, generalsekreterare för Rädda Barnen.

Socialtjänsten är vital för att barn som riskerar att råka riktigt illa ut ska få hjälp och stöd. Alldeles för många socialsekreterare sitter idag fast med pappersarbete istället för att träffa barn. Bristerna i barnpsykiatrin är fortsatt tydliga.

- Rädda Barnen möter många barn som inte får tillgång till barnpsykiatrin och som dessutom inte får rätt vård. Barnen fångas inte upp – bland annat för att de inte får frågan om de upplevt våld eller övergrepp i möte med vårdinstanser. Kunskapen om trauma är fortsatt alltför låg. Detta lotteri baserat på var i landet barnet bor måste regeringen ta på allvar, satsningarna på och utvecklingen av barnpsykiatrin måste fortsätta, säger Elisabeth Dahlin.

Slutligen kan Rädda Barnen inte annat än beklaga att regeringen anser att omläggningen av svensk migrationspolitik är något positivt.

- Sverige har haft en tradition av solidarisk migrationspolitik. Att splittra barnfamiljer och att unga människor som flytt från krig och konflikt nekas möjligheten till ett liv i trygghet är ett tydlig avsteg från den traditionen. Sveriges utvisningar till Afghanistan måste stoppas säger Elisabeth Dahlin.

Ämnen

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33

Relaterade nyheter