Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Regeringens budget

Bra med höjt barnbidrag, återgång till en enprocentsmålet och satsningar på socialtjänsten. Det krävs dock mer för att säkra psykosocialt stöd till barn och riktade satsningar på barn som lever i fattigdom.

Att regeringen återgår till att värna enprocentsmålet när det gäller biståndet välkomnas. Särskilt den enskilda satsningen på sexuell och reproduktiv hälsa.

- Den ökade satsningen vad gäller sexuell och reproduktiv hälsa är väldigt välkommet i en tid då USA drar åt ett helt annat håll. Frågan är för viktig för att låta socialkonservativa politiska nycker styra ett långsiktigt arbete, säger Elisabeth Dahlin, generalsekreterare för Rädda Barnen.

Socialtjänsten är vital för att barn som riskerar att råka riktigt illa ut ska få hjälp och stöd. Alldeles för många socialsekreterare sitter idag fast med pappersarbete istället för att träffa barn. Bristerna i barnpsykiatrin är fortsatt tydliga.

- Rädda Barnen möter många barn som inte får tillgång till barnpsykiatrin och som dessutom inte får rätt vård. Barnen fångas inte upp – bland annat för att de inte får frågan om de upplevt våld eller övergrepp i möte med vårdinstanser. Kunskapen om trauma är fortsatt alltför låg. Detta lotteri baserat på var i landet barnet bor måste regeringen ta på allvar, satsningarna på och utvecklingen av barnpsykiatrin måste fortsätta, säger Elisabeth Dahlin.

Slutligen kan Rädda Barnen inte annat än beklaga att regeringen anser att omläggningen av svensk migrationspolitik är något positivt.

- Sverige har haft en tradition av solidarisk migrationspolitik. Att splittra barnfamiljer och att unga människor som flytt från krig och konflikt nekas möjligheten till ett liv i trygghet är ett tydlig avsteg från den traditionen. Sveriges utvisningar till Afghanistan måste stoppas säger Elisabeth Dahlin.

Ämnen

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Relaterat innehåll

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.