Gå direkt till innehåll
Rädda Barnen kommenterar höstbudgeten

Pressmeddelande -

Rädda Barnen kommenterar höstbudgeten

En ambitiös höstbudget, men Rädda Barnen vill se ytterligare prioriteringar på barn i socioekonomisk utsatthet, speciellt eftersom barn drabbats hårt av pandemins konsekvenser. Däremot bibehåller regeringen och samarbetspartierna 1%-målet för biståndet, vilket har en stor effekt för barn världen över. 

Rädda Barnen har under en tid uppmärksammat att den ekonomiska familjepolitiken minskar i träffsäkerhet. Bostad, barnbidrag och underhållsstöd bidrar inte till att minska barnfattigdomen i tillräcklig grad.

Rädda Barnen välkomnar den höjning av underhållsstödet till ensamstående föräldrar som föreslagits, eftersom barn till en ensamstående förälder löper flera gånger större risk att leva i en familj där ekonomin inte går ihop än en familj med sammanboende föräldrar.

Rädda Barnen ser samtidigt att det behövs betydligt kraftigare åtgärder i den ekonomiska familjepolitiken för att minska barnfattigdomen. Framför allt behöver bidragens storlek följa inkomstutvecklingen och lägstanivån i föräldraförsäkringen bör ses över.

Rädda Barnen välkomnar att regeringen fortsätter satsa på en ambitiös och generös biståndspolitik. Konsekvenserna av den rådande pandemin är förödande för barn runt om i världen. Vi ser att de mest utsatta barnen i fattiga familjer drabbas hårdast. Miljoner barns tillgång till mat, utbildning och sjukvård är hotade och våld och sexuellt utnyttjande ökar när skolor stängs. Den globala pandemin måste mötas med internationellt samarbete och solidaritet, inte med den protektionism och nationalism som vi tyvärr ser öka på många håll. Genom att upprätthålla 1%-målet för biståndet tar Sverige internationellt ledarskap i en svår tid. 

Ämnen

Kategorier


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Relaterat innehåll

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.