Gå direkt till innehåll

Nyhetsarkiv

Rädda Barnen kommenterar DN Debatt om en första linjens socialtjänst

Rädda Barnen kommenterar DN Debatt om en första linjens socialtjänst

På DN debatt den 6/10 skriver företrädare för Föreningen Sveriges socialchefer om en första linjens socialtjänst. De beskriver detta som ett förslag där familjer i utsatthet tidigt ska kunna få hjälp, för att snabbt ge stöd och insatser samt förebygga allvarlig problematik. Rädda Barnen välkomnar detta förslag och delar skribenternas bild. Det är uppenbart att problem som exempelvis gängkriminalit

Rädda Barnen kommenterar: Afghanska asylsökande måste få uppehållstillstånd i Sverige

Rädda Barnen kommenterar: Afghanska asylsökande måste få uppehållstillstånd i Sverige

Det är nu hög tid att Migrationsverket ger afghanska asylsökande möjlighet till ny prövning i enlighet med Utlänningslagen och beviljar uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov. Den svenska regeringen måste också ta sitt ansvar för att asylrätten upprätthålls och att barns grundläggande rättigheter och behov tillgodoses, både i Sverige, vid EU:s yttre gränser och på plats i Afghanistan.

Rädda Barnen kommenterar Lex Lilla hjärtat: ett steg i rätt riktning

Rädda Barnen kommenterar Lex Lilla hjärtat: ett steg i rätt riktning

Idag har regeringen presenterat ett förslag på ändringar i LVU för att stärka barnets bästa när omhändertagandet ska upphöra (Lex Lilla hjärtat). Regeringen föreslår bland annat att omhändertagande av barn endast får upphöra om förändringen hos förälder/vårdnadshavare är varaktig och genomgripande. Det ska också bli möjligt att kräva drogtest av vårdnadshavare/förälder inför umgänge under omhänder

Visa mer

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.