Gå direkt till innehåll

Nyhetsarkiv

Fotboja för barn är inte lösningen på barns utsatthet för att hamna i kriminalitet

Fotboja för barn är inte lösningen på barns utsatthet för att hamna i kriminalitet

Den 20 november presenterade regeringen nya åtgärder för att bryta rekryteringen av barn och unga till kriminella gäng. Bland annat ska förslag om fotboja för barn utredas, hur påföljden ungdomsövervakning kan utvidgas och om man ska få låsa rum på SiS nattetid.Rädda Barnen ser med mycket stor oro på hur barn rekryteras till organiserad brottslighet för att utnyttjas och begå grova brott.

Rädda Barnen kommenterar Högsta Domstolens beslut i den så kallade ”snippa-domen”

Rädda Barnen kommenterar Högsta Domstolens beslut i den så kallade ”snippa-domen”

I februari i år kom en dom från Hovrätten för Västra Sverige, som blev mycket uppmärksammad. Tingsrätten hade dömt en man till fängelse för våldtäkt mot barn, då barnet hade beskrivit hur mannen fört upp ett finger i flickans snippa. Hovrätten valde att fria mannen, då den inte ansåg det bevisat vad flickan menat med ordet ”snippa” och därmed kunde inte våldtäkt bevisas.

Rädda Barnen kommenterar: Ett år med Tidöavtalet – en barnrättspolitisk analys

Rädda Barnen kommenterar: Ett år med Tidöavtalet – en barnrättspolitisk analys

Ett år sen Tidöavtalet presenterades. Rädda Barnen har granskat den praktiska politiken som regeringen har fört och analyserat om den skyddar barns rättigheter. Regeringen har gått vidare med vissa förslag från avtalet som är efterlängtade och kan leda till att barns rättigheter tillgodoses bättre. Men Rädda Barnen befarar att dessa satsningar inte kommer att få den effekt som de skulle kunna få.

Rädda Barnen välkomnar EU:s beslut att förlänga det tillfälliga skyddet för flyktingar från Ukraina

Rädda Barnen välkomnar EU:s beslut att förlänga det tillfälliga skyddet för flyktingar från Ukraina

Rädda Barnen, tillsammans med 26 andra människorättsorganisationer, välkomnar beslutet från EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor (RIF) förra veckan att förlänga EU:s massflyktsdirektiv (MFD) för flyktingar från Ukraina ytterligare ett år, till och med 4 mars 2025.
Detta är ett positivt steg som förlänger möjligheten till skydd för de som flytt kriget och ger dem en möjlighet att återuppbyg

Rädda Barnen och Bris: Regeringens hårda tag löser inte komplexa problem

Rädda Barnen och Bris: Regeringens hårda tag löser inte komplexa problem

Samhällets syn på unga brottslingar ska ändras, straffmyndighetsåldern sänkas och barn som begått brott ska sättas i fängelse. Det meddelar regeringens samarbetspartier i en debattartikel på DN debatt den 5 juli där de presenterar en ny utredning. Vi förstår och delar den otrygghet som det dödliga våldet och skjutningarna skapar i vårt samhälle. Men regeringens förslag riskerar att bryta mot barns

Visa mer

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.