Gå direkt till innehåll
Rädda Barnen kommenterar Sveriges svar på FN-kritiken om barnen i Syrien

Pressmeddelande -

Rädda Barnen kommenterar Sveriges svar på FN-kritiken om barnen i Syrien

Under gårdagen kom det officiella svaret på den kritik som FN riktat mot Sverige kring hanteringen av de svenska barn som sitter fast i läger i Syrien. Sveriges regering väljer i sitt svar att presentera en bedömning som skiljer sig från FN:s främsta experter på mänskliga rättigheter som säger ta hem barnen med deras föräldrar nu. Det är också samma ståndpunkt som Rädda Barnen drivit i två år och som Amnesty, Human Rights Watch, Internationella Röda Korset, EU-parlamentet och allt fler regeringar (däribland Finland) delar.

– Sverige håller nu på att hamna rejält på fel sida av historien. Regeringen är den enda aktören som kan stoppa de grova kränkningarna mot barnen. Istället väljer regeringen att väga barnens rättigheter mot sin ovilja mot att hjälpa deras föräldrar och mot hittills ogrundade förhoppningar om snart förestående lokala rättegångar säger Jon Bergeå, policyexpert på Rädda Barnen som följt frågan under flera år.

– Vi vet att det enda sättet att stoppa de pågående kränkningarna mot barnen är att ta hem dem tillsammans med deras föräldrar. Det är också enda sättet att utreda de vuxna som står till buds under överskådlig framtid. Sverige, med goda förutsättningar och starka institutioner, bör inte lägga över hela ansvaret på det kurdiska självstyret, som har nog av problem att hantera efter åratal av strider mot IS, avslutar Jon Bergeå.

I engelsk översättning:

Yesterday the government replied to criticism by the UN in relation to Swedish children trapped in camps in Syria. In its reply the Swedish government gives a different assessment to that of the UN’s foremost human rights experts who call on Sweden to repatriate the children and their parents without further delay. The UN’s position is shared by Save the Children which for the past two years has continuously called on the Swedish government to repatriate the children. It is also shared by Amnesty, Human Rights Watch, the International Committee of the Red Cross, the European Parliament and an increasing number of governments (including Finland).

– Sweden is on the wrong side of history. The Swedish government is the only actor which can end the serious violations against these children. Instead the government chooses to eclipse their rights with its reluctance to help their parents and hitherto unfounded hopes of local trials, says Jon Bergeå, policy expert at Save the Children who has followed this issue over several years.

– We know that the only way to stop the ongoing violations against the children is to repatriate them and their parents. It is also the only available way to investigate the adults for suspected crimes. Sweden, with good conditions and strong institutions, should not transfer all responsibility to the Kurdish self-government, which has plenty of problems to deal with after years of fighting against IS, Jon Bergeå concludes.

  Ämnen

  Kategorier


  Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

  Följ oss på:

  Twitter

  Facebook

  Kontakter

  Rädda Barnens pressjour

  Rädda Barnens pressjour

  Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
  Anne Thorngren

  Anne Thorngren

  Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
  Åsa Runström Awad

  Åsa Runström Awad

  Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
  Oskar Kollberg

  Oskar Kollberg

  Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

  Relaterat innehåll

  Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

  Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

  Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

  -som respekterar och värdesätter varje barn.
  -som lyssnar till – och lär av – barn
  -som ger varje barn framtidstro och möjligheter.