Gå direkt till innehåll
Rädda Barnen kommenterar Lex Lilla hjärtat: ett steg i rätt riktning

Pressmeddelande -

Rädda Barnen kommenterar Lex Lilla hjärtat: ett steg i rätt riktning

Idag har regeringen presenterat ett förslag på ändringar i LVU för att stärka barnets bästa när omhändertagandet ska upphöra (Lex Lilla hjärtat). Regeringen föreslår bland annat att omhändertagande av barn endast får upphöra om förändringen hos förälder/vårdnadshavare är varaktig och genomgripande. Det ska också bli möjligt att kräva drogtest av vårdnadshavare/förälder inför umgänge under omhändertagande och omhändertagandets upphörande. Socialnämnden förväntas därtill följa upp barnet i sex månader efter att barnet flyttat tillbaka till sina föräldrar.

Rädda Barnen välkomnar att regeringen vill stärka barnets rättigheter vid tvångsplaceringar, och ser i stort positivt på de förslag som läggs. Rädda Barnen har under många år påpekat de stora brister som finns i tillämpningen av barnets bästa inom flera områden och anser att det måste sättas in stora kompetenshöjande insatser för att beslutsfattare ska bli trygga i att göra dessa bedömningar på ett så bra sätt som möjligt.

- För att dessa förslag ska leda till att barnets rättigheter verkligen stärks krävs stora kompetenshöjande insatser. Vi vet till exempel sedan tidigare utredningar att det finns stora brister i hur överväganden av vårdnadsöverflyttningar görs, där dessa nästan enbart genomförs när de vårdnadshavarna samtycker till det, sällan utifrån barnets bästa, säger Karin Sjömilla, barnrättsjurist på Rädda Barnen.

  Rädda Barnen kommer att lämna mer detaljerade synpunkter i ett kommande remissvar.

  Ämnen

  Kategorier


  Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

  Följ oss på:

  Twitter

  Facebook

  Kontakter

  Rädda Barnens pressjour

  Rädda Barnens pressjour

  Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
  Anne Thorngren

  Anne Thorngren

  Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
  Åsa Runström Awad

  Åsa Runström Awad

  Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
  Oskar Kollberg

  Oskar Kollberg

  Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

  Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

  Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

  Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

  -som respekterar och värdesätter varje barn.
  -som lyssnar till – och lär av – barn
  -som ger varje barn framtidstro och möjligheter.