Gå direkt till innehåll
Rädda Barnen kommenterar uppgifter om missförhållanden i SiS-verksamhet

Pressmeddelande -

Rädda Barnen kommenterar uppgifter om missförhållanden i SiS-verksamhet

Rädda Barnen har med stor oro tagit del av uppgifterna i SVT Nyheter och Uppdrag Granskning gällande missförhållandena inom en verksamhet som drivs av Statens institutionsstyrelse, SiS.

SiS ska tillförsäkra att det finns statligt styrd expertis för unga med särskilt svår och allvarlig problematik. Inte sällan är det unga med svår beteendeproblematik, men också med erfarenheter av att utsättas för våld, övergrepp och missförhållanden. De flesta som är intagna på SiS är dessutom där med stöd av tvångslagstiftning, mot sin vilja. Detta ställer höga krav på dessa institutioner, när det kommer till såväl bemötande, kompetens, trygghet och säkerhet. Krav som vi aldrig kan rucka på. Varje uppgift om kränkningar, våld, övergrepp och andra missförhållanden är en katastrof i sig. När det sker på den plats där några av vårt samhälles mest utsatta barn ska få vård och omsorg är det förödande.

Barn och unga på SiS bär ofta med sig en komplex problematik och har stora behov av såväl skydd, stöd, utredning och behandling. Att bedriva vård under låsta former är inte lätt men SiS måste säkerställa att personalen har rätt kompetens och rätt förutsättningar för att utföra sitt uppdrag. Barnen på SiS är helt utelämnade till personalen på institutionerna, när det kommer till deras välmående, trygghet, säkerhet och behandling. Därför är det avgörande att all personal på SiS har ett traumamedvetet förhållningssätt och är rustade för att ge den omsorg och den vård de placerade barnen/ungdomarna behöver. Rädda Barnen har rustat psykologer anställda vid SiS med kunskap och befogenhet att utbilda internt i traumamedveten omsorg. Den kompetensen måste spridas till alla anställda.

Barns berättelser, rop på hjälp och klagomål måste tas på största allvar. Allt för ofta uppdagas denna typ av missförhållanden efter att barn under en alldeles för lång tid redan larmat, utan att ha blivit lyssnade på. De klagomålsmekanismer som finns måste utvecklas och göras väl kända för barn. Dessutom måste de leda till faktiskt förändring för barnet. Verksamheten måste genomsyras av ett barnrättsperspektiv.

Rädda Barnen bistår gärna i ett fortsatt samarbete och dialog med SiS för att se hur denna förändring kan säkerställas, och att varje barn på SiS ska få vård, skydd och behandling utan övergrepp och kränkningar.

Ämnen

Kategorier


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.