Gå direkt till innehåll
Rädda Barnen kommenterar: Inte värdigt ett land där barnkonventionen gjorts till lag

Pressmeddelande -

Rädda Barnen kommenterar: Inte värdigt ett land där barnkonventionen gjorts till lag

Just nu uppmärksammas fallet med den snart treårige Tim som riskerar att utvisas ensam till Nigeria. Tims situation, som den beskrivs i medierapporteringen, påminner om liknande fall där barn får betala ett högt pris för strukturella brister i rättsväsendet. Rädda Barnen menar att den här typen av ärenden belyser brister i tillämpningen av den humanitära ventil i utlänningslagen som ska säkerställa att barn inte utvisas till orimliga förhållanden. Vi ser oerhört allvarligt på varje ärende som visar på ett tillvägagångssätt där barnets bästa inte står i främsta rummet, och där lagstiftarens intention om att stärka ett barnrättsbaserat synsätt i allt arbete med och för barn inte får genomslag.

I somras återinfördes möjligheten för barn att beviljas uppehållstillstånd vid “särskilt ömmande omständigheter”. Att lagen är på plats räcker dock inte om inte tydliga barnkonsekvensanalyser görs i varje enskilt ärende så att barnets bästa kan beaktas i första hand i enlighet med barnkonventionen artikel 3. Vi ser att tillämpningen av bestämmelsen inte alltid fungerar, och att stora kompetenshöjande insatser behövs göras såväl hos myndigheter som inom domstolsväsendet. Domstolsverket är till exempel en av få myndigheter av hög relevans för barn som ännu inte har fått ett tydligt uppdrag från regeringen att stärka sin barnrättskompetens.

Rädda Barnen ser med oro på när barn som inte tryggt kan lämna landet tillsammans med vårdnadshavare hänvisas till ett ”ordnat mottagande” utan att det klart framgår vem som har möjlighet att utgöra ett sådant mottagande. EU-domstolen har tydligt klargjort att medlemsstater måste försäkra sig om att det finns ett lämpligt mottagande innan ett barn kan utvisas (se C-441/19). Inget barn ska riskera att utvisas till ett land utan att det finns en tydlig ansvarig mottagare som kan ansvara för att barnets rättigheter säkerställs. Detta är inte värdigt ett land där barnkonventionen gjorts till lag.

Ämnen

Kategorier


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.