Gå direkt till innehåll
Rädda Barnen kommenterar DN Debatt om en första linjens socialtjänst

Pressmeddelande -

Rädda Barnen kommenterar DN Debatt om en första linjens socialtjänst

DN debatt den 6/10 skriver företrädare för Föreningen Sveriges socialchefer om en första linjens socialtjänst. De beskriver detta som ett förslag där familjer i utsatthet tidigt ska kunna få hjälp, för att snabbt ge stöd och insatser samt förebygga allvarlig problematik. Rädda Barnen välkomnar detta förslag och delar skribenternas bild. Det är uppenbart att problem som exempelvis gängkriminalitet inte går att lösas endast med kriminalpolitiska åtgärder. Det är viktigt att vi breddar perspektiven.

Rädda Barnen har länge påtalat vikten av att socialtjänsten kommer in med stöd och insatser tidigt. Ska det kunna bli verklighet behöver socialtjänsten vara tillgänglig samt kunna anpassa stöd och insatser effektivt samt efter barn, unga och familjers behov. Vi tror att detta är en oerhört viktig pusselbit, inte bara för att kunna ge stöd åt unga som riskerar att hamna i kriminalitet, utan för att kunna förebygga olika former av social problematik.

Som skribenterna i DN skriver, så är det tydligt vilka risker många barn och unga lever i: som en icke fungerande skolgång, våld i familjen, eller en socioekonomiskt utsatt situation. För många barn, unga och familjer behöver socialtjänsten här vara tillgängliga för stöd och insatser tidigt, anpassade efter individuella behov istället för strukturella, organisatoriska eller budgettekniska förutsättningar. När socialtjänsten inte kommer in tidigt blir de istället ytterligare en instans som fokuserar på tvångsåtgärder.

De flesta barn och unga kommer inte att dras in i kriminalitet, däremot kommer många att drabbas av kriminalitetens konsekvenser eller konsekvenser av att leva i områden där samhället dragit sig tillbaka. Det är Rädda Barnens bestämda uppfattning att kommuner och andra centrala aktörer behöver utveckla och stärka skyddsnätet för barn som lever i utsatthet. Det behövs fler trygga vuxna som ser barnens behov. För det krävs bland annat en socialtjänst med ett tydligt barnrättsperspektiv i såväl lagstiftning som praktiskt tillämpning. Där bedömningar för barnets bästa inte begränsas av kommunens resurser eller organisering. En socialtjänst där professionella handläggare inte bara tidigt ser risker samt behov av insatser – utan också får rätt förutsättningar att ge hjälp och genomföra dem.

Ämnen

Kategorier


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.