Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Rädda Barnen kommenterar Riksidrottsförbundets granskning av övergrepp inom idrottsrörelsen

Idag släpper Riksidrottsförbundet en rapport som granskar arbetet kring sexuella övergrepp inom de tio största svenska förbunden inom barn- och ungdomsidrott. Rapporten avslutas med ett antal rekommendationer riktade till idrottsrörelsen, och det fortsatta arbetet med att skapa trygga idrottsmiljöer.

Många idrottsföreningar har en genomtänkt värdegrund med policys för hur de vill bedriva en trygg verksamhet. Men trots höga ambitioner och engagerade idrottsledare, så förekommer det allt för ofta att barn och unga blir utsatta för övergrepp på olika sätt.

Rädda Barnen har under många år jobbat för en idrott fri från kränkningar, diskriminering och övergrepp. Vi har mött flera tusen engagerade ledare, och stöttat idrottsföreningar runt om i hela landet, i syfte att skapa tydliga rutiner för att förebygga, upptäcka och hantera kränkningar, diskriminering och övergrepp. Genom åren har också många vänt sig direkt till Rädda Barnen för att få stöd och handledning vid misstanke om övergrepp, eller när det framkommit att barn blivit utsatta.

Granskningen sätter tydligt fokus på vad Rädda Barnen har sett genom alla år. Det krävs en större kunskap om våld och övergrepp, och en djupare förståelse för barnrättsperspektivet. Förbund och föreningar måste också ha tydliga rutiner för hur man hanterar våld och sexuella övergrepp.

Vi ser också att vuxna måste bli modigare, och våga prata med barn och unga om vad vuxna och andra barn inte får göra med deras kroppar.

Rapporten sätter stora förväntningar på idrottsrörelsen att flytta fram positionerna och sätta ett ökat fokus på en idrott fri från våld och övergrepp.

Här följer konkreta tips från Rädda Barnen på vad man som förening eller förbund kan göra:

  • Prata med barn och unga om vad som är okej och inte okej, vad vuxna och andra barn inte får göra med deras kroppar.
  • Ha återkommande utbildningar och samtal om kroppsregler, integritet, res­pekt och samtycke med alla aktiva och ledare.
  • Säkerställ att barn och unga vet var de ska vända sig om något inte känns bra.
  • Undvik ensamarbete med barn och ungdomar, var alltid minst två personer.
  • Skapa en konkret handlingsplan med rutiner för hur föreningen ska agera om något händer och hur oro för ett barn ska hanteras.
  • Informera ofta och i olika kanaler om hur föreningen jobbar för att skapa en trygg idrott.

För mer info besök Rädda Barnens sida om en trygg idrott och fritid: https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/en-trygg-och-inkluderande-fritid/foreningsliv/trygg-verksamhet/

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.