Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nya siffror: Förenade Arabemiraten störst importör av svensk vapenexport

I dag släpptes siffrorna för svensk vapenexport under 2020. Förenade Arabemiraten är störst importör av svensk krigsmateriel. Vi konstaterar med bestörtning att Sverige exporterar krigsmateriel för drygt tre miljarder till en av de stridande partnerna i kriget i Jemen, trots att kriget lett till världens värsta humanitära katastrof där barn blir måltavlor när skolor och sjukhus bombas.

Sverige fredsförhandlar i samma konflikt som vi exporterar krigsmateriel till. I dag släpper ISP siffror som visar hur följdleveranser till radarsystemet Globaleye fortsätter till Förenade Arabemiraten. Från 2019 till 2020 har de gått från tredje största importör till den allra största importören av svensk krigsmateriel. 2019 köpte de produkter för 1,3 miljarder. 2020 är kostnaden uppe i 3,2 miljarder.

– De som bombar sjukhus, skolor och lekplatser ska ställas till svars, vi ska inte förse dem med vapen. Vi uppskattar regeringens ambition om att mäkla fred i krigets Jemen, men för att Sveriges roll ska vara trovärdig behöver samtliga följdleveranser och nya exporter till de stridande parterna i Jemen stoppas, säger Alan Frisk, biträdande humanitär chef på Rädda Barnen.

– Vi är särskilt oroade för den hungerkatastrof som härjar i landet och den blockad Förenade Arabemiraten och Saudiarabien upprätthåller. Den svenska krigsmaterielexporten ökar Förenade Arabemiratens stridsförmåga men också dess förmåga att upprätthålla blockaden som leder till svält och misär, säger Alan Frisk.

  Tyskland, Norge, Italien, USA och flera andra länder har redan sett över sin export till de stridande parterna i Jemen. Man har infört exportförbud, återkallat befintliga vapenlicenser och/eller fryst vapenexporten. I en FN-rapport från september 2019, framkommer att länder som exporterar vapen till Jemen kan vara medansvariga för krigsbrott. Rädda Barnen kräver att Sverige omedelbart avbryter alla leveranser av krigsmateriel till Förenade Arabemiraten och istället tar skarpa initiativ i EU och FN för ett vapenembargo mot alla de parter som krigar i Jemen.

  Kriget i Jemen är världens värsta humanitära katastrof. Skolor och sjukhus bombas och svält används som vapen. I åratal har Rädda Barnens personal på plats larmat om hur barn dör av undernäring och om hur attacker mot civila mål slagit sönder den infrastruktur som krävs för att upprätthålla barns rättigheter, rädda liv och bekämpa sjukdomar och epidemier. Kolera har varit ett stort problem och nya utbrott är att vänta. Pandemin har gjort situationen allt värre och miljontals barn står på randen till svält.

  I Januariöverenskommelsens har regeringen, Liberalerna och Centerpartiet enats om punkt 70, som lyder: ”De fyra partiernas principiella inställning är att inte godkänna vapenexportaffärer till ickedemokratiska länder som deltar militärt i Jemenkonflikten så länge konflikten pågår. Regeringen ska pröva ärenden utifrån gällande lagstiftning”

  Ämnen

  Kategorier


  Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

  Följ oss på:

  Twitter

  Facebook

  Kontakter

  Rädda Barnens pressjour

  Rädda Barnens pressjour

  Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
  Anne Thorngren

  Anne Thorngren

  Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
  Åsa Runström Awad

  Åsa Runström Awad

  Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33

  Relaterat innehåll

  Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

  Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

  Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

  -som respekterar och värdesätter varje barn.
  -som lyssnar till – och lär av – barn
  -som ger varje barn framtidstro och möjligheter.