Gå direkt till innehåll

Nyhetsarkiv

En skola i Bovary, utanför Kiev, som har förstörts.

Minst 1 888 skolor attackerade under de senaste 100 dagarna i krigets Ukraina

Minst 1888 skolor har attackerats under de senaste 100 dagarna i krigets Ukraina. – Att förstöra en skola är att förstöra barns framtid. Varje krig är ett krig mot barn, och när en av deras allra tryggaste platser – skolan – förstörs, så går barn inte bara miste om utbildning, men också trygghet, skydd och framtidshopp, säger Måns Welander, humanitär rådgivare, som är på plats i Ukraina.

Ungas röster i Rädda Barnens nya undersökning: Skolan brister i trygghet- vart femte barn har utsatts för kränkningar

Ungas röster i Rädda Barnens nya undersökning: Skolan brister i trygghet- vart femte barn har utsatts för kränkningar

Vart femte barn har blivit kallad elaka saker eller blivit retad upprepade gånger i skolan. 27 procent av tjejerna har utsatts för sexuella skämt eller trakasserier, och bland killarna är det 34 procent som har utsatts för fysiskt våld i skolan. Samtidigt är skolan en av de viktigaste valfrågorna för barnen. Det visar Rädda Barnens undersökning Ung röst med nästan 8 000 svarande barn.

Nytt initiativ från Rädda Barnen- startar psykologmottagningar på uppdrag av Region Stockholm

Nytt initiativ från Rädda Barnen- startar psykologmottagningar på uppdrag av Region Stockholm

Nu står det klart att Rädda Barnen vinner Region Stockholms upphandling om att driva tre psykologmottagningar för små barn i regionen. Syftet är att ge tidiga insatser och förebygga psykisk ohälsa. Detta sker i kölvattnet av ökad psykisk ohälsa hos barn och unga , långa vårdköer samt en oförmåga hos många vårdaktörer att nå målgrupperna och erbjuda det stöd som de behöver.

Ahmed (inte samma Ahmed som citeras i pressmeddelandet) och Samir, 13 år, bygger en provisorisk skateboard. Fotograf: Hurras Network/ Save the Children

11 år av konflikt i Syrien – kriserna i landet fortsätter att hopa sig

Det har gått 11 år sedan konflikten i Syrien bröt ut. Miljontals barn har växt upp under fruktansvärda förhållanden, vissa barn vet inget annat än strider, flykt och hunger. Kriserna i landet hopar sig – den ekonomiska situationen har snabbt förvärrats, under de senaste tre månaderna har kostnaden för en vanlig matkasse ökat med 97 %. Samtidigt drabbas befolkningen av torka, strider och covid-19.

Bilden är från vår Catch Up Club i Uganda

Nytt projekt i Malawi – ska hjälpa barn att återvända till skolbänken

Pandemin har påverkat barns liv världen över. När det var som värst drabbades 1,6 miljarder barn av skolstängningar. Redan innan pandemin gick drygt hälften av alla barn i Malawi ut grundskolan och 40 % av alla flickor giftes bort innan sin 18-årsdag. För att se till att fler barn kommer tillbaka till skolbänken startar vi, med stöd från Postkodlotteriet, upp projektet Catch Up Club i Malawi.

Visa mer

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.