Gå direkt till innehåll
Ungas röster i Rädda Barnens nya undersökning: Skolan brister i trygghet- vart femte barn har utsatts för kränkningar

Pressmeddelande -

Ungas röster i Rädda Barnens nya undersökning: Skolan brister i trygghet- vart femte barn har utsatts för kränkningar

Vart femte barn har blivit kallad för elaka saker eller blivit retad upprepade gånger i skolan. 27 procent av tjejerna har utsatts för sexuella skämt eller trakasserier, och bland killarna är det 34 procent som har utsatts för fysiskt våld i skolan. Samtidigt är skolan en av de viktigaste valfrågorna för barnen. Det visar Rädda Barnens undersökning Ung röst med nästan 8 000 svarande barn.

Skolan har ett tydligt uppdrag att skapa en trygg miljö. Den ska förebygga samt aktivt motverka alla former av kränkningar, trakasserier och diskriminering. Trots det visar Rädda Barnens undersökning Ung röst som lanseras idag, att dessa incidenter är en del av alltför många barns vardag.

“Många gånger har lärare sett när vi blir behandlade orättvist. Lärarna ser, men de gör ändå inget åt saken” säger en tjej som ställt upp i undersökningens fokusgrupp.

Rapporten visar också att vart fjärde barn med utländsk bakgrund har blivit retad eller illa behandlad utifrån hudfärg, kultur, religion eller var man själv eller ens familj kommer ifrån.

“Det finns för många normer kring hur du ska vara, hur du ser ut, vad du ska göra, och hur du ska göra det. Man kan inte vara sig själv utan att vara kritiserad”, säger en kille i en fokusgrupp.

I undersökningen framgår också att alltför många barn inte får tillräckligt med stöd i skolan. Nio procent av de svarande upplever att de inte får den hjälp de behöver i skolan för att klara sina skoluppgifter. Sämst förutsättningar har de som identifierar sig som annat än tjej eller kille. I en jämförelse utifrån kön framgår det att drygt vart femte barn som identifierar sig som annat, får sällan eller aldrig den hjälp de behöver.

En tjej i fokusgruppen säger: “Vi får inte tillräckligt med hjälp av vissa lärare. Hon säger istället gå och hjälp dig själv.”

- Det är otroligt viktigt att det tidigt upptäcks vilka barn som behöver stöd i skolan och att de får rätt resurser. Bristande stöd i skolan kan få stor påverkan på barnets förutsättningar senare i livet, säger Helena Thybell, generalsekreterare på Rädda Barnen.

I Ung röst framgår det också att barn har mycket att säga till dagens politiker. De vill tycka till kring ämnen som rör dem och bli lyssnade på. Det visas bland annat i att över 6 000 barn skrivit egna förslag på vad politikerna bör fokusera på under valåret 2022. Miljö och klimat var den frågan som flest tyckte var viktigast, skolfrågor hamnade på andra plats.

Samtidigt finns det en misstro mot politikers engagemang i de frågor som rör barn. Två av tre tror att politiker/de som bestämmer sällan eller aldrig lyssnar på barns åsikter.

En kille som ställt upp i undersökningens fokusgrupp säger så här:

”Att växla ord med en politiker hade kanske fått mig eller honom att tänka på ett annat sätt.”

-Nu är det viktigt att politiker lyssnar på barn och unga och sätter fokus på miljö, skola och andra frågor som barn tycker är viktiga. Till exempel behöver stat och kommun ge skolorna träffsäkra och verkningsfulla resurser, för att på riktigt tillgodose alla barns rätt till en likvärdig skola av hög kvalité. En skola där barn mår bra och är trygga, i enlighet med skollagen och barnkonventionen, avslutar Helena Thybell.

Fler resultat från Ung röst samt rekommendationer till politiker, finns i bilagan ”Sammanfattning av Ung röst”. Bilagan hittar du tillsammans med rapporten om du scrollar ner. 

Ämnen

Kategorier


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.