Gå direkt till innehåll
En skola i Bovary, utanför Kiev, som har förstörts.
En skola i Bovary, utanför Kiev, som har förstörts.

Pressmeddelande -

Minst 1 888 skolor attackerade under de senaste 100 dagarna i krigets Ukraina

Minst 1 888 skolor har attackerats under de senaste 100 dagarna i krigets Ukraina.
– Att förstöra en skola är att förstöra barns framtid. Varje krig är ett krig mot barn, och när en av deras allra tryggaste platser – skolan – förstörs, så går barn inte bara miste om utbildning, men också trygghet, skydd och framtidshopp, säger Måns Welander, humanitär rådgivare på Rädda Barnen, som är på plats i landet.

Sedan 24 februari i år har minst 1 888 skolor skadats eller förstörts av splitter eller bomber. Var tionde skola har totalförstörts, och majoriteten av alla de skolor som skadats ligger i östra Ukraina.

– Att förstöra en skola är att förstöra barns framtid. Varje krig är ett krig mot barn, och när en av deras allra tryggaste platser – skolan – förstörs, så går barn inte bara miste om utbildning, men också trygghet, skydd och framtidshopp, säger Måns Welander, humanitär rådgivare på Rädda Barnen.

Just nu är alla skolor stängda. Rädda Barnen har hjälpt ukrainska myndigheter att förbättra distansundervisning för de miljontals barn som befinner sig i Ukraina. Lev, 11 år, är en av de som fortsätter sin utbildning på distans. Han lever nu i Chernivtsi, ungefär hundra mil från sitt hem i Kharkiv, och har studerat online sedan två dagar före konflikten eskalerade i februari.

– Jag har inte sett min skola på väldigt lång tid. Jag ville gå till skolan den där torsdagen (24 februari), men jag kunde inte, berättar Lev.

Totalt har minst 6,7 miljoner människor flytt landet sedan 24 februari i år, ungefär hälften av dem är barn. I genomsnitt har 33 500 barn tvingats fly varje dag under de senaste 100 dagarna. Rädda Barnen finns på plats i Ukraina sedan 2014. Just nu stöttar vi med livsnödvändig hjälp genom att se till att mat, vatten, kontanter och andra förnödenheter når ut till allra mest sårbara, särskilt de som fortfarande är drabbade av strider längs med frontlinjerna. Vi ser även till att arrangera trygga platser för familjer och barn som flytt från konflikten, med verksamheter längst hela flyktvägen - från frontlinjerna i Ukraina, till Rumänien, Polen och Litauen och vidare till exempelvis Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Nederländerna, Norge, Spanien, Schweiz och Storbritannien. Vi arbetar också med att utkräva ansvar för de internationella lagar, regler och barns rättigheter som inte respekteras.

Ämnen

Kategorier


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Relaterat innehåll

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.