Gå direkt till innehåll
Mira, 14 år, är ett av de barn som får gå i skolan under tiden som hon befinner sig i Bosnien. Hon har flytt från Syrien med sin familj och målet är att ta sig till Tyskland.
Mira, 14 år, är ett av de barn som får gå i skolan under tiden som hon befinner sig i Bosnien. Hon har flytt från Syrien med sin familj och målet är att ta sig till Tyskland.

Pressmeddelande -

Nytt avsnitt av Rädda Barnen Dokumentär – om utbildning för barn på flykt

Att gå i skolan är en mänsklig rättighet och enligt barnkonventionen ska grundskolan vara gratis, obligatorisk och tillgänglig för alla. Trots det går 258 miljoner barn inte i skolan. För många barn som är på flykt är utbildning en omöjlighet. Rädda Barnen Dokumentär släpper i dag ett nytt avsnitt där barn på flykt - mot alla odds - fått börja skolan i Bosnien.

De senaste åren har ett stort antal familjer flytt från bland annat Syrien och Afghanistan via Bosnien, med förhoppningen att kunna ta sig in i EU via Kroatien. Men tusentals fastnar i Bosnien. Gränsen är hårt bevakad och de som upptäcks blir skickade tillbaka till Bosnien, ofta med våldsamma metoder. Familjer som flyr genom Bosnien stannar där olika länge – vissa i några veckor, andra flera år. Under den här tiden är det viktigt att barnen får gå i skolan.

När Rädda Barnen såg att många barnfamiljer kom till Bosnien startades ett projekt som handlar om att barn på flykt ska få gå i bosnisk skola under tiden de befinner sig i landet. Nu omfattas fem skolor i Bihac-regionen av projektet. Mira är ett av de barn som fått börja skolan tack vare verksamheten. Hon är 14 år, kommer från Syrien och har bott i läger i ett år i Bosnien. Familjen har försökt korsa gränsen tolv gånger, men blivit tillbakaskickad varje gång av kroatisk gränspolis. Målet är att ta sig till Tyskland.

– Skolan är viktig för mig, den är viktig för mitt liv. Jag gillar att gå i skolan så mycket att jag går dit även när jag är sjuk. Jag gillar inte när det är lördag och söndag, för då är skolan stängd. Jag vill vara i skolan varje dag, säger Mira.

I det här avsnittet av podcasten Rädda Barnen Dokumentär följer lyssnaren Mira och andra barn som fastnat i Bosnien och som, trots allt, fått tillgång till utbildning genom verksamheten som Rädda Barnen bedriver för barn på flykt. Projektet är uppdelat i flera steg, där barnen till en början får hjälp att bearbeta traumatiska upplevelser genom bild, musik och dans. Därefter får barnen göra kunskapstest, för att sen placeras i den årskurs som passar bäst. Målet är att barn på flykt ska kunna gå i skolan under hela sin tid i landet.

– Skolan är viktig, för att få utbildning, men också för att ge barnen möjlighet till rutiner och något som liknar trygghet. Undervisning och en trygg plats för lärande hjälper barnen att förbereda sig för framtiden och kan också hjälpa dem att återhämta sig från trauman. Utbildning är det som ofta ger störst effekt, säger Tina Rashadatjou som jobbar för Rädda Barnen i ett flyktingläger i Bihac-regionen i Bosnien.

Rädda Barnen har jobbat i Bosnien sedan 1996 och arbetar med att stärka barns rättigheter genom bland annat stöd till familjer och barn på flykt med exempelvis olika insatser inom utbildning, trygghet och skydd.

Rädda Barnen Dokumentär går att lyssna på där podcasts finns.

Ämnen

Kategorier


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Relaterat innehåll

Ada, 17 år från Peru, kämpar för klimatet i sin hemstad.

Nytt poddavsnitt av Rädda Barnen Dokumentär om unga klimataktivister: ”För mig är klimatkampen ett måste”

De senaste åren har vi sett klimataktivister höja sina röster för klimatet och för ungas framtid. Greta har blivit en global ikon, men hon är långt ifrån ensam som ung aktivist. Runt om i världen kämpar unga personer varje dag mot klimatkrisen och miljöförstöring. Deras budskap är tydligt, de kräver en framtid och de kräver att makthavare tar sitt ansvar. Hör nytt avsnitt om unga klimataktivister

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.