Gå direkt till innehåll
Bilden är från vår Catch Up Club i Uganda
Bilden är från vår Catch Up Club i Uganda

Pressmeddelande -

Nytt projekt i Malawi – ska hjälpa barn att återvända till skolbänken

Pandemin har påverkat barns liv världen över. När det var som värst drabbades 1,6 miljarder barn av skolstängningar. Redan innan pandemin gick drygt hälften av alla barn i Malawi ut grundskolan och 40 % av alla flickor giftes bort innan sin 18-årsdag. För att se till att fler barn kommer tillbaka till skolbänken startar vi, med stöd från Postkodlotteriet, upp projektet Catch Up Club i Malawi.

Skolstängningar och pandemins ekonomiska effekter har lett till en negativ trend där barnäktenskap, barnarbete, tonårsgraviditeter och kvinnlig könsstympning ökar. Flickor drabbas särskilt hårt. Trots att skolorna i Malawi varit öppna i snart ett år har många barn inte återvänt till skolan. För att fler barn ska komma tillbaka till skolbänken startar vi projektet Catch Up Clubs i Malawi.

Projektet utgår ifrån barns kunskapsnivå, inte ålder eller betyg. Det här är något som är extra viktigt eftersom barn haft olika förutsättningar under skolstängningar - vissa barn har fått distansundervisning med internet hemifrån och fått stöd av en närvarande föräldrar, andra har inte fått hjälp alls. Barn ska ha kul, bli trygga och självsäkra samtidigt som de lär sig matematik, att skriva och läsförståelse i våra Catch Up Clubs. Utbildningen ges av lokala ledare och hela projektet är anpassat efter vad för stöd barnen behöver för att snabbt kunna ta sig tillbaka till skolan.

– Barn är allas vår framtid och de måste få bästa möjliga start i livet. Utbildning är inte en lyx för några få, eller något som är förhandlingsbart, utan direkt livsnödvändigt och en rättighet för alla barn världen över, säger Helena Thybell, generalsekreterare på Rädda Barnen.

Rädda Barnen bedriver sedan tidigare Catch Up Clubs i Colombia och Uganda. I Uganda kan vi se att efter cirka 12 veckor kan minst 80 procent av deltagarna läsa och skriva tillräckligt bra för att självständigt kunna fortsätta sin utbildning. Vi planerar också att starta upp projektet i Bangladesh, Kongo-Kinshasa och Nigeria. Målet är att nå en miljon barn under 2022.

Projektet stöds av Postkodlotteriet, som går in med 7 miljoner och på så sätt möjliggör för barn i Malawi att återvända till skolbänken. Projektet är ett av sju i Svenska Postkodlotteriets temasatsning som samtliga riktar sig mot flickors utbildning runt om i världen. Temasatsningen hålls ihop av Svenska Postkodstiftelsen vars roll är att möjliggöra samverkan, gemensamt erfarenhetsutbyte och lärande mellan projekten. Sammanlagt delas 50 miljoner kronor ut.

– Flickor är extra utsatta när samhällen hamnar i kris. Att ge dem en väg tillbaka bidrar till ekonomisk utveckling och tillväxt, säger Postkodlotteriets Managing Director Eva Struving.

Fakta om skolstängningar:

  • 1,6 miljarder barn drabbades av skolstängningar när det var som allra värst
  • Ytterligare 2,5 miljoner flickor världen över beräknas vara i riskzonen för barnäktenskap år 2025, med ytterligare 1 miljon graviditeter och 2 miljoner fall av kvinnlig könsstympning som konsekvens.
  • Studier förutspår att för varje procents ökning i fattigdom kommer barnarbete öka med 0,7 %.
  • Drygt 50 % av alla barn i Malawi gick ut grundskolan före pandemin. Nu förväntas siffran vara ännu lägre.
  • 40 % av alla flickor i Malawi gifts bort före sin 18-årsdag.

Ämnen

Kategorier


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.