Gå direkt till innehåll
Nytt initiativ från Rädda Barnen- startar psykologmottagningar på uppdrag av Region Stockholm

Pressmeddelande -

Nytt initiativ från Rädda Barnen- startar psykologmottagningar på uppdrag av Region Stockholm

Nu står det klart att Rädda Barnen vinner Region Stockholms upphandling om att driva tre psykologmottagningar för små barn i regionen. Syftet är att ge tidiga insatser och förebygga psykisk ohälsa. Detta sker i kölvattnet av ökad psykisk ohälsa hos barn och unga , långa vårdköer samt en oförmåga hos många vårdaktörer att nå målgrupperna och erbjuda det stöd som de behöver.

Dotterbolaget Rädda Barnen Vård och omsorg får rätten att driva tre psykologmottagningar för blivande föräldrar och små barn 0-5 år.

Satsningen handlar om att tidigt fånga upp blivande föräldrar samt små barn, som riskerar eller lever, i utsatthet. Syftet är att målgrupperna snabbt ska få rätt insatser, och satsningen sker i samverkan och konsultation med de barnmorskemottagningar och BVC som finns i respektive område.

Ett ytterligare syfte med satsningen är att minska s k undanträngningseffekter. Det betyder att barn och föräldrar i utsatta livssituationer riskerar att prioriteras ner, i förhållande till andra medborgare som är mer vana att kräva sina rättigheter till stöd och vård.

- Jag är väldigt glad över att Rädda Barnen får vara med och stötta nyblivna föräldrar och små barn med akuta behov. Med initiativet vill vi minska de problem vi ser i samhället med psykisk ohälsa. Att tidigt kunna identifiera och ge tidiga insatser till barn i utsatta livssituationer, förebygger problem senare i livet. Vi ser också att psykologmottagningarna kommer bli en del i Rädda Barnens redan pågående arbete med att minska barns utsatthet mot våld, försummelse och traumatiska livshändelser, säger Helena Thybell, generalsekreterare för Rädda Barnen.

Inrättandet av särskilda mottagningar för målgruppen är en del i omvandlingen av det som kallas första linjens psykiatri i Stockholms län.

Mottagningarna kommer att nå målgrupperna i följande stadsdelsnämndsområden;

Bromma, Hässelby-Vällingby, Kungsholmen, Norrmalm, Farsta, Skarpnäck, Enskede-Årsta-Vantör, Hägersten-Älvsjö, Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta.

Samt kommunerna;
Solna, Sigtuna, Järfälla, Sollentuna, Sundbyberg, Upplands Väsby, Upplands bro och Ekerö.

Mottagningarna planeras att öppna i augusti. Genom initiativet stöttar vi mödra- och barnhälsovård som når mer än hälften av Storstockholms alla blivande föräldrar samt familjer med små barn.

Om Rädda Barnen Vård och omsorg
Rädda Barnen Vård och omsorg är ett dotterbolag till Rädda Barnen Välfärd, som i sin tur är en verksamhet som ägs av Rädda Barnens Riksförbund.


Ämnen

Kategorier


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.