Gå direkt till innehåll
Foto: Oksana Parafeniuk / Save the Children
Foto: Oksana Parafeniuk / Save the Children

Pressmeddelande -

Upptrappning av fientligheterna i Ukraina sätter 7,5 miljoner barn i fara

KIEV, 24 JANUARI

Alla barn i Ukraina – minst 7,5 miljoner under 18 år – är i stor fara för fysisk skada, för stort känslomässigt lidande och riskerar att tvingas lämna sina hem, efter den eskalering som skett under natten till torsdag.

Explosioner har hörts i huvudstaden Kiev och andra större städer som Charkiv, vilket tvingar barn och familjer till källare och bombskydd. Föräldrar rapporterar om att de försöker lugna skräckslagna barn. Tusentals andra flyr huvudstaden, mestadels med bil. Temperaturen i huvudstaden sjunker under fryspunkten, och barn som flytt från sina hem riskerar att möta långa dagar och nätter under svåra förhållanden.

I östra Ukraina bor mer än 400 000 barn i områden med hög risk att drabbas på grund av närvaron av soldater och artilleri, inklusive att skadas eller dödas av vapen, landminor och explosiva vapen, eller att tvingas fly från sina hem. Minst 100 000 av dessa barn och deras familjer har sedan i måndags lämnat sina hem och har sökt skydd hos vänner, släktingar och främlingar, ofta under trånga förhållanden.

Rädda Barnen uppmanar brådskande alla parter i konflikten att gå med på ett omedelbart upphörande av fientligheterna, för att minska risken för barns liv och välbefinnande. Medan fientligheterna pågår måste alla aktörer hålla sig till sina skyldigheter enligt internationell humanitär rätt, inklusive genom att se till att civila och civila föremål, särskilt skolor och sjukhus, skyddas från attacker. Användningen av explosiva vapen i befolkade områden riskerar allvarlig skada för civila, särskilt barn, och bör undvikas till varje pris.

– Ukrainas barn är fångade i korselden av detta vuxenkrig. Det borde aldrig ha blivit så här, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen, internationell chef på Rädda Barnen.

– Vår mest omedelbara oro är risken för deras hälsa och välbefinnande, i konflikt ligger allt på bordet – dödsfall, skada, sexuellt våld. Barn är livrädda. De hör explosioner, de uppmanas att fly utan något förutom kläderna de har på sig. Risken för deras mentala hälsa och potentialen för långvariga trauman kan inte underskattas, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen.

– Vi är också allvarligt oroade över de som behöver fly och de kommande skyhöga humanitära behoven. Varje familj som tvingas bort från sitt hem behöver hjälp med tak över huvudet, mat, rent vatten – det allra mest grundläggande. Vi är också i slutet av vintern, med temperaturer regelbundet under noll grader. Många barn som bor i denna konfliktzon saknade redan innan detta tillräckligt med mat att äta eller kläder för att hålla dem varma, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen.

Rädda Barnen har varit verksamma i Ukraina sedan 2014 och levererat väsentligt humanitärt bistånd till barn och deras familjer. Detta inkluderar att stödja deras tillgång till utbildning, tillhandahålla psykosocialt stöd, dela ut vinterkit och hygienkit och ge kontanta bidrag till familjer så att de kan möta grundläggande behov som mat, hyra och mediciner, eller så att de kan investera i att starta nya företag.

Ämnen

Kategorier


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Relaterat innehåll

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.