Gå direkt till innehåll
14-åriga Baptista* i Mocambique. Han och hans tre syskon har försökt återhämta sig sen cyklonen Kenneth drog in i deras hemstad 2019.
14-åriga Baptista* i Mocambique. Han och hans tre syskon har försökt återhämta sig sen cyklonen Kenneth drog in i deras hemstad 2019.

Pressmeddelande -

Nya siffror om klimatkrisen: 710 miljoner barn har eller riskerar att drabbas av klimatförändringar

Rädda Barnen kan i dag presentera nya siffror som visar att 710 miljoner barn lever i de länder där det är störst risk för klimatförändringar. Barn, speciellt de allra mest marginaliserade, drabbas först och värst av den pågående klimatkrisen. Därför behöver beslutsfattare förstå att klimatkrisen också är en barnrättskris.

Hundratals miljoner barn lever i regioner där klimatförändringar har en stor påverkan på deras liv. De här barnen lever redan med klimatpåverkans konsekvenser så som översvämningar, torka, orkaner och andra extremväder och har eller kan drabbas av matbrist, sjukdomar, vattenbrist, utebliven utbildning, att komma till skada fysiskt eller psykiskt, död, separation från föräldrar och att de måste flytta från sina hem när havet tar över fastlandet. I värsta fall kan barn drabbas av en kombination av dessa – samtidigt.

Kombinationen klimatförändringar och konflikt har även orsakat akut hungersnöd för miljontals barn. Det finns områden i exempelvis norra Nigeria, Jemen och Sydsudan där barn idag dör av svält på grund av matbristen som orsakats av bland annat vattenbrist, översvämningar och våld som stoppar matleveranser eller begränsar markytor som kan användas till odling. Jakten på mat gör barn extra sårbara och många har tvingats fly från sina hem eller utsätts för barnarbete och barnäktenskap som ett sätt att få tillgång till mat.

– Beslutsfattare behöver förstå att klimatkrisen också är en barnrättskris och att barn drabbas först och värst. Många av de allra mest marginaliserade barnen drabbas redan nu och om inte världsledare agerar tillräckligt kraftfullt och tillräckligt snabbt kommer allt fler barn att utsättas för klimatförändringarnas förödande konsekvenser, säger Helena Thybell, generalsekreterare på Rädda Barnen.

Rädda Barnens statistik över barn i riskzonen för klimatförändringar släpps inför det klimattoppmöte som Joe Biden håller den 22 april. Vi på Rädda Barnen uppmanar att barn, framförallt de allra mest marginaliserade som drabbas allra hårdast av klimatförändringar, får komma till tals i mötet.

– Jag kan inte glömma när jag såg hus rasa ihop för att det var så kraftigt regn och starka vindar. Jag blev rädd. Jag gillade det inte, för efter cyklonenen blev vi hemlösa och saknade mat, säger 14-åriga Baptista* i Mocambique. Han och hans tre syskon har försökt återhämta sig sen cyklonen Kenneth drog in i deras hemstad 2019.

Utifrån de siffror som presenteras i dag kan vi se att:

  • 710 miljoner barn lever i de 45 länder där det är störst risk för klimatförändringar.
  • 70 procent av alla afrikanska länder har en hög risk för klimatpåverkan, antingen att de redan drabbats av klimatförändringar eller befaras att drabbas.
  • Klimatförändringarnas påverkan i Jemen har förvärrat en redan fruktansvärd situation, där konflikten skapat allvarlig matbrist och miljontals barn riskerar att gå hungriga.
  • Barn i Bangladesh har redan under årtionden exponerats för klimatpåverkanskonsekvenser som ökade översvämning, cykloner och förhöjda vattennivåer.
  • Malaria och denguefeber drabbar redan barn i Demokratiska republiken Kongo. Ökat extremväder kan leda till nya hälsorisker och förvärra redan pågående hälsoproblem i ett land där sjukvården redan är begränsad.

Rädda Barnen är oftast på plats före, under och efter en naturkatastrof. Vi i arbetar i 120 länder och hjälper barn som på olika sätt drabbats av klimatförändringar. Vi jobbar både med att främja barns delaktighet, stärka deras röster, politisk påverkan och att anpassa samhällen utifrån de klimatförändringar som redan sker och riskerar att ske i framtiden.

*Baptista heter egentligen något annat

Ämnen

Kategorier


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Relaterat innehåll

Alima är en av de barn som berättar om sitt liv efter naturkatastroferna i Rädda Barnen Dokumentär.

Ett år sedan cyklonen Idai drabbade södra Afrika – barn drabbas hårdast av klimatrelaterade katastrofer

​För ett år sedan slog cyklonen Idai ned och skövlade allt i sin väg. Det var den kraftigaste cyklonen som någonsin uppmätts i södra Afrika. Några veckor senare kom cyklonen Kenneth, som var ännu starkare. – Barn är de som drabbas hårdast när klimatrelaterade katastrofer slår till, och har svårast att återhämta sig innan nästa katastrof kommer, säger Helena Thybell, generalsekreterare.

Barn och ungdomar stämmer staten för otillräcklig klimatpolitik

Barn och ungdomar stämmer staten för otillräcklig klimatpolitik


Den svenska klimat- och ungdomsorganisationen Aurora stämmer idag den svenska staten för otillräckliga klimatåtgärder. Stämningen kommer drivas som en grupptalan, där över 600 barn och ungdomar stämmer svenska staten.
Klimatkrisen är vår tids stora barnrättsfråga. Rädda Barnens rapport ”Generation Hope” visar dessutom att de mest utsatta barnen i de fattigaste länderna drabbas värst. Klima

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.