Gå direkt till innehåll
Barn i Kenya
Barn i Kenya

Pressmeddelande -

Rädda Barnen släpper rapport om generationsklyftan i klimatkrisen: Dagens ettåringar kommer under sin livstid uppleva sju gånger fler värmeböljor än om de fötts för 60 år sen

Ett barn som föddes 2020 kommer i genomsnitt att uppleva sju gånger fler värmeböljor under sitt liv än en person som föddes 1960. Det visar Rädda Barnens nya rapport om generationsklyftan i klimatkrisen, som släpps idag.

Rapporten Born into the Climate Crisis: Why we must act now visar också att barn födda 2020 kommer att, i jämförelse med de födda 1960, uppleva:

  • 2,8 gånger så många flodöversvämningar
  • Nästan tre gånger så mycket missväxt
  • Dubbelt så många skogsbränder

Beräkningarna utgår ifrån att utsläppen inte överstiger gränserna som sattes i Parisavtalet 2015.

Barn som bor i låginkomstländer lever redan med konsekvenserna av klimatförändringarna och kommer fortsättas att drabbas värst, eftersom de redan befinner sig i en mycket utsatt situation. Exempelvis riskerar de att i högre grad smittas av vattenburna sjukdomar och undernäring på grund av tex torka, översvämningar och förstörda skördar kopplat till klimatförändringarna. Bara i Afghanistan riskerar barn att uppleva 18 gånger så många värmeböljor under deras livstid som tidigare generationer.

Men det finns fortfarande tid för att vända den här trenden. Om uppvärmningen begränsas till 1,5 grader, kommer nyföddas exponering för värmeböljor att minska med 45 procent, säger Helena Thybell, generalsekreterare på Rädda Barnen.

Aslam*, åtta år, bor med sin ensamstående mamma i ett flyktingläger i Bangladesh. Där har översvämningar regelbundet återkommit de senaste månaderna. Vid ett tillfälle stod de med vatten upp till midjan, och var tvungen att fly upp på en kulle.

” När översvämningarna kom flydde vi medan vattnet fortsatte att stiga i huset. Maten, spisen och allt annat förstördes av regnet. Huset är fortfarande vattenfyllt och bara om det byggs om kommer vi att kunna bo där, men som det ser ut nu kan vi varken bo eller laga mat.”

- Klimatförändringarnas effekter påverkar alla barn. Men de som redan är mest utsatta påverkas mest och de har dessutom redan levt med konsekvenserna under flera år . De senaste värmeböljorna i USA och Kanada, skogsbränderna i Australien, de senaste översvämningarna i Europa och Kina, allt detta visar tydligt att det inte är säkert någonstans. Utan kraftfulla åtgärder kommer vi att lämna en osäker framtid till våra barn, fortsätter Helena Thybell.

- Klimatkrisen är en barnrättskris. Vi måste stoppa vårt beroende av fossila bränslen, finansiera sociala skyddsnät och stödja de barn och familjer som drabbas hårdast. Vi kan fortfarande vända trenden men bara om vi agerar kraftfullt. Om uppvärmningen begränsas till 1,5 grader finns det mycket större chanser för en ljus framtid, även för de barn som inte fötts än, avslutar Helena Thybell.

För att begränsa klimatförändringarnas inverkan på miljontals barns liv, uppmanar Rädda Barnen världens regeringar att vidta följande åtgärder:

  • Begränsar den globala uppvärmningen till 1,5 grader, bland annat genom att snabbt fasa ut fossila bränslen.
  • Öka finansieringen och insatserna för att hjälpa de barn och familjer som lever i länder som har sämst – ekonomiskt och socialt - förutsättningar att klara klimatkrisen och som redan nu lever med konsekvenserna.
  • Investerar i skyddsnät och trygghetssystem för barn och familjer som hotas av klimatkrisen.
  • Sätter barns rättigheter i centrum för klimatåtaganden, lyssnar på barns egna röster, deras krav och förväntningar.

Ämnen

Kategorier


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33

Relaterat innehåll

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.