Gå direkt till innehåll
Klimatfrågan handlar om en rättvisa mellan generationerna, säger Rädda Barnens generalsekreterare Helena Thybell.
Klimatfrågan handlar om en rättvisa mellan generationerna, säger Rädda Barnens generalsekreterare Helena Thybell.

Pressmeddelande -

Nytt samarbete lyfter klimatkrisens koppling till barns rättigheter

Auroramålet, Rädda Barnen och Rädda Barnens Ungdomsförbund, RBUF, lanserar idag ett samarbete med syftet att lyfta klimatkrisens koppling till barns rättigheter. Aurora och RBUF skriver om samarbetet i en debattartikel i Expressen som publicerades tidigare idag.

Aurora är ett ungdomslett nätverk som ämnar att förbättra statens klimatpolitik genom en rättsprocess. Detta kan ske både genom rättsliga följder och genom opinionsbildning i samband med processen.

– Klimatkrisen drabbar inte bara djur och natur, utan även människor, allra främst barn. Genom att driva en klimatpolitik som äventyrar vår rätt till liv, hälsa och utveckling strider staten mot barnkonventionen. Därför stämmer vi dem, säger Anton Foley, en av ungdomarna som är aktiv i Auroramålet.

Redan idag påverkas svenska barn på många olika sätt. Bland annat genom skogsbränder, skadad rennäring (både ekonomisk och kulturell skada), men också genom psykisk ohälsa med koppling till klimatångest, olika kroniska sjukdomar som förvärras av förändrat klimat och temperaturskiftningar, vattenbrist och torka och hotet om översvämningar. Forskningsrapporter från främst IPCC visar tydligt på hur akut läget är.

– Främst är det en fråga om generationsrättvisa. Det är den äldre generationen som skapat ett problem som går ut över de yngre, just nu och framöver. Det är inte barnen och de unga som skapat klimatproblematiken, men de är de som drabbas värst och kommer behöva hantera tidigare generationers misslyckanden. Det är inte acceptabelt.” säger Helena Thybell, generalsekreterare för Rädda Barnen.

Länk till debattartikeln i Expressen.

Presskontakt:

Aurora

Flynn Smedman

flynn@smedman.se

Rädda Barnen

Anne Thorngren

anne.thorngren@rb.se

Ämnen

Kategorier


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33

Relaterat innehåll

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.