Gå direkt till innehåll
Efter åtta års krig i Syrien, känner en tredjedel av barnen sig “alltid eller ofta” rädda

Pressmeddelande -

Efter åtta års krig i Syrien, känner en tredjedel av barnen sig “alltid eller ofta” rädda

I en undersökning framtagen av Rädda Barnen, rapporterar syriska barn att de ofta känner sig rädda och ledsna. De kräver fred och att få återgå till skolan.

Efter åtta år av konflikt säger mer än en tredjedel av barnen i Syrien att de ”alltid eller ofta” känner sig otrygga, samt stressade och ensamma. Det visar en undersökning som Rädda Barnen gjort i samband med rapporten ”A Better Tomorrow: Syria’s Children Have Their Say”.

Inför de internationella konferenserna om Syriens framtid i Bryssel denna vecka, samlade Rädda Barnen in barns berättelser och upplevelser. Arbetet utfördes genom enkäter och fokusgrupper, med 365 barn i fyra regioner i Syrien som förstörts av kriget; Idlib, Aleppo, al-Raqqa och al-Hassakeh.

Hälften av de tillfrågade barnen berättar att våld, separation från familjen, förstörda hem och vägar, samt att skolor och sjukhus inte fungerar, är utmaningar som de står inför och är tvungna att hantera.

Sedan krigets början för åtta år sedan, lever 4 miljoner barn utan att ha upplevt något annat än krig. Undersökningarna visar endast en bråkdel av vad barn upplever, och mer konsultationer bör nu göras för att förstå behoven som barn och deras familjer har.

Mer än hälften av barnen i Syrien är i behov av humanitär hjälp, och en tredjedel av barnen går inte i skolan. I undersökningarna som gjordes med barnen berättade de att;

  • Det värsta är våldet och osäkerheten, förstörda hem, och att det inte finns skolor och sjukhus.
  • Inte ha sina föräldrar och bli separerade från familjen oroar dem mycket.
  • En majoritet av barnen är optimistiska om framtiden och deras roll att bygga upp ett bättre Syrien, men de kräver att både deras ledare och det internationella samfundet skyddar barnen och stoppar kriget, och återuppbygger skolor så att barnen kan utbildas.

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Relaterat innehåll

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.