Gå direkt till innehåll
Tre års krig - sjukvården i Syrien har kollapsat

Pressmeddelande -

Tre års krig - sjukvården i Syrien har kollapsat

foto: Rex features

Mer än 60 procent av sjukhusen är stängda och hälften av läkarna har flytt landet. När kriget i Syrien nu pågått i tre år har sjukvårdssystemet kollapsat, visar en ny rapport från Rädda Barnen. Antalet personer som dött till följd av sjukdomar som normalt går att behandla, är fler än de som dött av våldshandlingar. Vårdpersonal vittnar om vidriga förhållanden där operationer måste utföras utan narkos eller bedövning.

-  Det råder stor brist på narkosmedel, och det är svårt att hitta kvalificerad vårdpersonal. Det är också mycket oroande att smittspridningen av polio och mässling ökar. Därför måste humanitära organisationer snabbt få bättre tillträde in till Syrien, säger Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin.

Omkring 200 000 människor -  varav hälften barn -  har dött till följd av sjukdomar som går att behandla, t ex cancer, diabetes, och astma. Detta är dubbelt så många som antalet beräknade dödsoffer av våldshandlingar. Det är resultatet av att sjukvården slagits i spillror i inbördeskriget. I landets största stad Aleppo fanns före kriget 2500 läkare, nu beräknas 36 finnas kvar. 93 % av landets ambulanser har förstörts eller stulits. Vårdpersonal har dödats, fängslats eller flytt landet. I rapporten ”A Devastating Toll” vittnar personal om hur man tvingas utföra amputationer på barn för att förhindra att de förblöder, eftersom man saknar behandlingsalternativ.

-  Minns att Syrien faktiskt var ett medelinkomstland före kriget, där barnadödligheten snabbt minskade och omfattande vaccinationskampanjer i princip utrotat sjukdomar som polio. Nu tre år senare är läget ett helt annat, säger Elisabeth Dahlin.

En förutsättning för att kunna bygga upp sjukvården igen är att humanitär hjälp når fram till de drabbade. Därför kräver Rädda Barnen:

·  att humanitära organisationer ges ovillkorligt tillträde till hela landet i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 2139, så att mediciner, vacciner och livsmedel kan föras in. Hjälptransporter måste kunna korsa gränser mellan olika stridande parter.

·  sjukvårdspersonal och sjukvårdsinrättningar får inte vara måltavlor i strider.

·  Särskilt riktade insatser för barns hälsa så att de inte dör till följd av sjukdomar som går att förebygga eller behandla. 

För mer information och intervjuer kontakta pressansvarig Anders Maxson, 08-698 90 98 eller anders.maxson@rb.se. Under icke kontorstid kontakta pressjouren 08-698 90 90.

Relaterade länkar

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Relaterat innehåll

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.