Gå direkt till innehåll
Tusentals skolor förstörda i Syrien

Pressmeddelande -

Tusentals skolor förstörda i Syrien

Omkring 2,8 miljoner skolbarn i Syrien står utan möjlighet att kunna gå i skolan. Stridigheterna i landet har lett till att tusentals skolor har förstörts eller tagits i anspråk av de stridande parterna för militära ändamål. En ny rapport från Rädda Barnen visar att bara vartannat barn i Syrien går i skolan idag. Även Rädda Barnens egna utbildningsinsatser i norra Syrien har drabbats av väpnade angrepp.

-  Vi har skolor som fått evakueras efter att de blivit utsatta för flyganfall. Det händer ungefär en gång i månaden att våra skolor blir angripna av väpnade styrkor. De psykosociala påfrestningarna för barnen går inte att föreställa sig, säger Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin.

Rapporten ”Futures Under Threat” från Rädda Barnen visar bland annat att:

·  Allt fler skolor tvingas stänga på grund av konflikten

·  Andelen barn i Syrien som är inskrivna i skolan har rasat från nästan 100 % före konflikten till omkring 50%.

·  2,8 miljoner barn går inte i skolan

·  Syriska flyktingar i grannländerna vittnar om att deras barn utsätts för trakasserier i en alarmerande omfattning. I flera av Syriens grannländer finns starka opinioner mot flyktingarnas närvaro.

Rädda Barnen kräver att alla stridande parter respekterar barns rätt till utbildning och att skolor inte utsätts för väpnade angrepp. Organisationen uppmanar det internationella samfundet att fortsätta ge stöd till alla insatser för att göra det möjligt för barnen i Syrien att få gå i skola.

-  Idag är det i vissa fall förenat med livsfara att gå i skolan i Syrien, mot bakgrund av det är det inte konstigt att andelen elever minskar snabbt. I exempelvis Aleppo går bara omkring sex procent av barnen i skola. Vi riskerar att få en hel generation som inte har kunnat gå i skolan, säger Elisabeth Dahlin.

För mer information eller intervjuer kontakta Rädda Barnens presstjänst, 08-698 90 90

Stöd Rädda Barnens Katastroffond. Bidra med 100 kronor genom att sms:a KATASTROF100 till 72911.

Plusgiro: 90 200-3. Bankgiro: 902-0033. Läs mer på: raddabarnen.se

Tack på förhand för din gåva!


Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Relaterat innehåll

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.