Gå direkt till innehåll
Hotande hungersnöd bland Syriens barn

Pressmeddelande -

Hotande hungersnöd bland Syriens barn

Svårigheter att distribuera mat, ökande priser, och en livsmedelsproduktion som kollapsat.  Rädda Barnen varnar i en ny rapport för att Syriens barn står inför en hotande hungersnöd. Mer än fyra miljoner människor, varav två miljoner barn, saknar möjlighet att skaffa tillräckligt med mat.

- Från flyktingarna som kommer hit till Libanon och andra grannländer runt Syrien hör vi fruktansvärda berättelser om hur familjer som lever gömda i källare medan stridigheterna pågår tvingas klara sig i dagar på bara bröd, säger Elisabeth Dahlin, Rädda Barnens generalsekreterare som just nu befinner i Libanon för att följa arbetet i flyktinglägren.

I rapporten ”Hunger in a War Zone” har Rädda Barnen samlat in vittnesmål från både flyktingar som lämnat Syrien, och från människor som är kvar i landet och kämpar för att överleva. Säkerhetsläget inne i Syrien gör det mycket svårt att samla in säkra uppgifter om livsmedelstillgången, men många indikatorer pekar på att bristen på mat är överhängande för Syriens barn.
 
Samtidigt som stridigheterna gjort det svårt att distribuera mat till behövande i landet, har livsmedelspriserna skjutit i höjden. Priset på de vanligaste stapelvarorna har i flera områden i landet ökat med 100 procent. Kriget har också slagit den syriska ekonomin i spillror och fått livsmedelsindustrin att kollapsa. Spannmålsproduktionen är nu mindre än hälften av vad den var innan stridigheterna började för snart tre år sedan. Uppgifter tyder på att omkring vart tjugonde barn runt Damaskus lider av allvarlig undernäring.

- Världen står och tittar på. Jag är medveten om att det finns en politisk diskussion om vad man bör göra härnäst, men jag tror att alla bör fokusera på att hitta lösningar för att hjälporganisationer ska få tillträde till alla konfliktområden inne i Syrien. Vi har mycket svårt att nå till många av de värst drabbade inne i landet. Det är det som måste upp på den internationella politiska agendan, säger Elisabeth Dahlin.

Rädda Barnen arbetar med att ge nödhjälp i Syrien, Libanon, Jordanien, Egypten och Irak, och är som en opartisk organisation verksam både i rebellkontrollerade och regimkontrollerade områden. Rädda Barnen har förmedlat stöd till omkring 600 000 människor i området, varav 23 0000 människor i Syrien.

Ladda ner rapporten Hunger in a War Zone.

För mer information eller intervju med Elisabeth Dahlin kontakta Anders Maxson 08-698 90 98 eller Lovisa Ågren 08-698 92 88.

Sms:a KATASTROF100 till 72950 och bidra med 100 kr till vårt arbete för de syriska barnen.

Relaterade länkar

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Relaterat innehåll

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.