Gå direkt till innehåll
Förödelsen efter en attack i Douma i östra Ghouta.
Förödelsen efter en attack i Douma i östra Ghouta.

Pressmeddelande -

Ny rapport från Rädda Barnen: Nästan 50 procent fler döda i Syrien – barnen drabbas hårdast

En ny rapport från Rädda Barnen visar en fasansfull verklighet för barn i Syrien. Det är tydligt att de så kallade nedtrappningszonerna (som infördes 2017) misslyckats med att göra tillvaron mer säker och trygg för barn och föräldrar i Syrien. Sedan mitten av 2017 dödas minst 37 civila varje dag - en ökning med 45 procent.

På torsdag (15/3) är det sju år sedan kriget i Syrien började. Rädda Barnen uppmanar världssamfundet att utöva hårdare påtryckningar för att se till så att hjälpen når fram till barn som befinner sig i konfliktzoner. Det som krävs nu är en omfattande och omedelbar vapenvila i enlighet med resolutionen i FN:s säkerhetsråd.

I östra Ghouta där hundratals har dödats under de senaste veckorna, tvingas barnfamiljer att leva sina vardagsliv i källare och provisoriska skyddsrum. Många dödas i bombattacker eller skjuts ihjäl i de stridigheter som pågår. Obehandlade sår och skador, sjukdomar som under normala omständigheter är behandlingsbara och undernäring bidrar till ett stort mänskligt lidande. Många lever med en konstant rädsla för sina liv och befinner sig ständigt på flykt. Barn nekas möjligheten till en framtid när skolor är måltavlor för attacker och krigshandlingar.

I en rapport som släpps idag har Rädda Barnen intervjuat hjälparbetare, barn, föräldrar, läkare, lärare och ungdomsarbetare i belägrade östra Ghouta och nordvästra Syrien. Rapporten har titeln ”Voices from Syria's Danger Zones” och ger en bild av den oerhört utsatta situationen för barn i Syrien.

I mitten av 2017 förklarades fyra områden i Syrien som nedtrappningszoner. Syftet var att skapa zoner där civila skulle vara säkra från attacker. Zonerna sågs som ett tecken på att kriget gick mot sin slutfas. Faktum är att den senaste utvecklingen visar att läget i vissa områden är sämre än tidigare. Sedan nedtrappningszonerna infördes ser utvecklingen bland annat ut som följer:

  • Sista kvartalet förra året såg vi den högsta andelen internflyktingar på fem år, på tre månader blev en miljon människor hemlösa.
  • Uppskattningsvis 250 barn flyr i timmen. Det är en ökning med 60 procent sedan förra året.
  • Antalet civila dödsoffer ökade med 45 procent. Minst 37 personer dödas varje dag.
  • I Östra Ghouta har 60 skolor förstörts de senaste två månaderna. Många skolor tvingas hålla stängt på grund av säkerhetsläget. Därtill attackeras en vårdinrättning varannan dag.
  • Nödhjälp hindras systematiskt från att nå fram till de allra mest utsatta. FN uppskattar att en miljon barn finns bland dem som inte nås av grundläggande nödhjälp i Syrien.
  • Tre miljoner barn i Syrien har under de sju år som gått växt upp med kriget som deras enda verklighet.

Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin:

“Världen får inte svika barnen i Syrien. Vi ser ett ofattbart lidande som måste få ett slut. Trots löften om vapenvila och större trygghet för barn och föräldrar ser vi hur bostadsområden, skolor och sjukhus fortfarande är måltavlor och utsätts för upprepade attacker.”

“Stridigheterna måste upphöra. Det som krävs nu är en omfattande och omedelbar vapenvila i enlighet med resolutionen i FN:s säkerhetsråd. Rädda Barnen och andra hjälporganisationer måste få möjlighet att nå fram till den miljon barn som väntar på nödhjälp.”

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33

Relaterat material