Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nya siffror: Sverige exporterar mer vapen än någonsin till de som bombar barn i Jemen

Igår blev siffrorna för den svenska vapenexporten under 2019 offentliga. Sifforna visar att Sverige under förgående år har exporterat krigsmateriel till fem länder som deltar i kriget i Jemen, där skolor bombas och tusentals barn dött till följd av konflikten. Svensk export till krigande parter i Jemen har inte varit så här stor sen kriget började 2015. Den tredje största importören av svenskt krigsmateriel, Förenade Arabemiraten, har köpt krigsmaterial av Sverige för mer än 1,3 miljarder kronor under 2019.

– Jemen står utan skydd mot corona-viruset och andra farliga sjukdomar på grund av att sjukhus och infrastruktur slagits ut. Nu får vi veta att Sverige förser en av de stater som bär störst ansvar för detta, Förenade Arabemiraten, med krigsmateriel för miljardbelopp. Det är djupt oetiskt, säger Lena Ingelstam, internationell chef för Rädda Barnen.

Kriget i Jemen är världens värsta humanitära katastrof. Skolor och sjukhus bombas och svält används som vapen. I åratal har Rädda Barnens personal på plats larmat om hur barn dör av undernäring och om hur attacker mot civila mål såsom sjukhus och skolor slagit sönder den infrastruktur som krävs för att upprätthålla barns rättigheter, rädda liv och bekämpa sjukdomar och epidemier. Kolera har varit ett stort problem och nya utbrott är att vänta.

Landet står idag helt oskyddat inför spridning av corona. Effekterna väntas bli katastrofala på grund av den undernäring som medför mycket försvagat immunförsvar, där exempelvis ett svårt undernärt barn är nio gånger mer benägen att dö av vanliga infektioner än ett välmående barn.

– Sveriges regering har ambitionen att mäkla fred i Jemen, då är det direkt motsägelsefullt att samtidigt exportera vapen till de som krigar där. Vi kan inte utkräva ansvar för de krigsbrott som begås i kriget om vi samtidigt förser de som begår dem med vapen, säger Lena Ingelstam.

Resultatet av den Sifo-undersökning som Rädda Barnen utförde under hösten 2019 visar att en klar majoritet vill stoppa vapenexporten till krigande parter i Jemen. Bara 8 procent vill att Sverige fortsätter exporten.

Samtidigt som Sverige fortsätter leverera krigsmateriel så har Januariöverenskommelsens fyra partier enats om punkt 70, som lyder: ”De fyra partiernas principiella inställning är att inte godkänna vapenexportaffärer till ickedemokratiska länder som deltar militärt i Jemenkonflikten så länge konflikten pågår. Regeringen ska pröva ärenden utifrån gällande lagstiftning”

– En stor majoritet vill stoppa vapenexporten till krigande parter i Jemen. Vi hoppas att partierna har det i åtanke när de fortsätter exportera krigsmateriel till länder som har barn som måltavlor när de bombar sjukhus, skolor och lekplatser i Jemen. Förenade Arabemiraten är inte en demokrati, de deltar aktivt i kriget som pågår med oförminskad styrka. Det är orimligt att svenska vapenföretag tillåts fortsätta bygga upp Förenade Arabemiratens stridsförmåga, säger Lena Ingelstam.

Den enda långsiktiga lösningen för att skydda barnen är att stoppa kriget. Ett sätt att göra det är att strypa tillgången till vapen för de som krigar. Så länge länder fortsätter att exportera vapen till de krigförande parterna kan de enligt FN:s expertgrupp för Jemen vara medskyldiga till de brott som begås i kriget.

Rädda Barnen kräver att Sverige omedelbart avbryter alla leveranser av krigsmateriel till Förenade Arabemiraten och istället tar skarpa initiativ i EU och FN för ett vapenembargo mot alla de parter som krigar i Jemen. Det är allas skyldighet att göra det som står i vår makt för att skydda barn och civila, inte minst när världen har en global Corona-pandemi att hantera gemensamt. De som bombar sjukhus och vårdcentraler ska ställas till svars för det, vi ska inte förse dem med vapen.

Ämnen

Kategorier


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Relaterat innehåll

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.