Gå direkt till innehåll
15 månader gamla Noura med sin syster Shadia i deras tält i Lahj, Jemen. Noura lider av svår akut undernäring och får behandling av Rädda Barnen. Fotograf: GCCU
15 månader gamla Noura med sin syster Shadia i deras tält i Lahj, Jemen. Noura lider av svår akut undernäring och får behandling av Rädda Barnen. Fotograf: GCCU

Pressmeddelande -

Jemen: ” Barn dödas inte bara av bomber och kulor, många dör också långsamt för att de nekas mat”

Länder som exporterar vapen till Jemen kan vara medansvariga för krigsbrott. Det framkommer i en rapport som FN:s expertgrupp för Jemen släppte under gårdagen. Rapporten framhäver hur parter i konflikten har ”begått en mängd möjliga krigsförbrytelser”, många av dem riktade mot barn.

Rädda Barnen välkomnar FN-rapporten och lyfter vikten av att krigsförbrytare ska hållas ansvariga för sina handlingar. Det team som på uppdrag av FN:s säkerhetsråd undersökt de överträdelser som begåtts i krigets Jemen riktar skarp kritik mot alla parter i konflikten. Allvarlig kritik riktas även mot de länder som indirekt möjliggör kriget, där teamet menar att exempelvis länder som exporterar vapen till ett land som krigar i Jemen måste säkerställa att de respekterar internationell humanitär lag.

I alla krig är barn de mest utsatta. Under de snart fem åren som kriget i Jemen pågått har skolor och sjukhus varit måltavlor. Men FN:s rapport lyfter även en annan form av krigsföring – nämligen hur svält har varit ett vapen. Där kan Rädda Barnen direkt se hur barn blivit måltavlor.

– Det är oacceptabelt att ansvariga för dödandet, lemlästning och andra allvarliga kränkningar mot tusentals jemenitiska barn ännu inte fått några konsekvenser. Rapporten noterar hur svält har använts som ett vapen i kriget, vilket resulterat i svår undernäring hos tusentals barn. Barn dödas inte bara från bomber och kulor, många dör också långsamt för att de nekas mat, säger Tamer Kirolos, landchef för Rädda Barnen i Jemen.

– Barn ska aldrig vara måltavlor i krig. Trots det ser vi hur skolor och sjukhus i Jemen attackeras och att barn dödas i kriget. Vi måste tillsammans kämpa för att skydda barn, stötta deras återhämtning och se till att de ansvariga ställs till svars, säger Lena Ingelstam, internationell chef på Rädda Barnen.

Kriget i Jemen är inne på sitt femte år och de allvarliga kränkningarna mot barn fortsätter. Hittills har 85 000 barn mellan 0-5 år avlidit till följd av kriget. Kränkningarna består bland annat av luftangrepp, tortyr och sexuellt våld. Rädda Barnen har varit på plats i Jemen sedan 1963 och arbetar exempelvis med att dela ut förnödenheten, stötta sjukvårdsmottagningar och bygga upp tillfälliga skolor.

– Rädda Barnen ser konsekvenserna av den fruktansvärda konflikten dagligen – barn kommer in sjuka och undernärda, ibland är de för svaga för att äta. De dör på grund av brist på rent vatten och mediciner. Så länge konflikten rasar kan vår personal bara fokusera på att hålla barnen vid liv, de har inte möjlighet att stötta barnen i att få en framtid, säger Tamer Kirolos. 

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Relaterat innehåll

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.